2012. gada 12. septembrī plkst 9.00 Rīgas Domes sēžu zālē (Rīgā, Rātslaukumā 1) notiks "Digitālās Programmas Eiropai" going local pasākums, kura laikā paredzēts spriest par "Eiropa 2020" pamatiniciatīvas "Digitālā Programma Eiropai" īstenošanu Eiropā un Latvijā.

 

Papildinformācija