No 2012. gada 11. septembra līdz 18. decembrim Rīgas Centrālās bibliotēkas www.rcb.lv Mākslas un mūzikas nodaļā Brīvības ielā 49/53 2. stāvā latviešu valodā notiks tikšanos cikls "Restartējot saknes: es protu vācu valodu". Ieeja brīva, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Tikšanos ciklu "Restartējot saknes: es protu vācu valodu" sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku organizē Rīgas Vācu kultūras biedrība. Atbalstu sniedz Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība www.riga.diplo.de, Latvijas Vācu savienība www.verband.lv, Institut für Auslandsbeziehungen (Ārzemju kultūras attiecību institūts) www.ifa.de, Gētes institūts Rīgā www.goethe.de/riga, apgāds "Zvaigzne ABC" www.zvaigzne.lv, apgāds "Zinātne" www.zinatnesgramatas.lv, apgāds "Atēna" www.atena.lv, izdevniecības "Nordik"/"Tapals" www.nordik.lv un Latvijas Studējošo vortāls "StudentNet" www.studentnet.lv.

 

Tikšanos cikls "Restartējot saknes: es protu vācu valodu" notiks divas reizes mēnesī otrdienās - 11. septembrī plkst.18.00, 25. septembrī plkst.18.00, 9. oktobrī plkst.18.00, 23. oktobrī plkst.18.00, 6. novembrī plkst.18.00, 20. novembrī plkst.18.00, 4. decembrī plkst.18.00, 18. decembrī plkst.18.00 - par vēstures, izglītības, mūzikas/mākslas, valodas/literatūras, sabiedrības/NVO, politikas, biznesa un reliģijas tematiem.

 

Tikšanos cikla "Restartējot saknes: es protu vācu valodu" nolūks ir veicināt vācu valodas prestižu Latvijā. Laikā, kad angļu valoda ir ieguvusi it kā pašsaprotamu galvenās svešvalodas statusu ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē, arvien ir cilvēki, kas novērtē arī vācu valodas zināšanu sniegtās priekšrocības.

 

Nezinot vācu valodu, paliek nesaprasti uzraksti Latvijas baznīcās un muzejos, nezinot vācu valodu, paliek nesaprasta daudzu šobrīd jau it kā pašsaprotamu latviešu valodas vārdu cilme, nezinot vācu valodu, ne vienam vien iet secen studijas kādā no vācu valodas mājvietas valstīm. Zinot vācu valodu, ir priekšrocības saziņā ar 120 miljoniem eiropiešu, kuriem tā ir dzimtā valoda (Vācijā, Austrijā, Šveicē, Luksemburgā, Lihtenšteinā, Beļģijā, Francijā un Itālijā), zinot vācu valodu, ir priekšrocības darba tirgū, lietišķo kontaktu un dažādu projektu attīstīšanā, jo vācu valoda ir viena no Eiropas Savienības nozīmīgākajām valodām, zinot vācu valodu, paveras ļoti plašas iespējas bagātīgu kultūras vērtību izbaudīšanā, jo vācu valoda ir arī Mārtiņa Lutera, Imanuela Kanta, Johana Gotfrīda Herdera, Johana Volfganga Gētes, Zigmunda Freida, Alberta Einšteina un daudzu citu personību valoda.

 

Tikšanos ciklā "Restartējot saknes: es protu vācu valodu" sarunā par vācu valodas sniegtajām iespējām piedalīsies personas, kuras ir no Latvijas, ir apguvušas vācu valodu un ir izmantojušas vai izmanto to savā profesionālajā darbībā.

 

Papildu informācija:

 

Daina Ģeibaka

Rīgas Centrālās bibliotēkas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr.: 67607562

e-pasts: daina.geibaka@rcb.lv

 

Tālivaldis Kronbergs

Latvijas Studējošo vortāla "StudentNet" www.studentnet.lv vadītājs

e-pasts: talivaldis.kronbergs@inbox.lv

www.draugiem.lv/talivaldis.kronbergs

Ziņu sagatavoja:
Tālivaldis Kronbergs
Latvijas Studējošo vortāla "StudentNet" vadītājs

Tagi: Rīgas Centrālā bibliotēka, Vācu valoda, Tikšanos cikli