Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti 23. augusta sēdē atbalstīja Valmieras integrētās bibliotēkas sagatavotā projekta pieteikuma iesniegšanu konkursam "Tīkla Europe Direct informācijas centru uzturētājstruktūru atlase 2013. — 2017. gadam". Konkursu izsludinājusi Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāta pārstāvniecība Latvijā.

Ja projekts tiks apstiprināts, bibliotēka saņems 20 tūkstošu eiro dotāciju no ES. Pozitīva iznākuma gadījumā bibliotēkas ikgadējā budžetā no 2013. līdz 2017. gadam būs jāparedz Valmieras pilsētas pašvaldības garantēts priekšfinansējums 30 % apmērā no ikgadējās dotācijas summas.

 

Latvijā darbojas 9 šādi informācijas centri. Valmieras integrētajā bibliotēkā — Europe Direct no 2005. gada. Bibliotēkas vadītāja Daiga Rokpelne atzīst: — Cilvēki centrā meklē dažāda veida informāciju, piemēram, ja jāsaskaras ikdienas dzīvē ar kādu no Eiropas Savienības valstīm — dodas apmaiņas braucienā, strādāt. Tāpat interesējas par dažādām finanšu piesaistes iespējām un apmaiņas programmām, kuru ietvaros var doties uz citām ES valstīm.

 

Bibliotēkā regulāri tiek organizētas arī Vidzemes bibliotekāru konferences par informācijas izplatīšanas veidiem, tajās darbinieki apmainās ar jaunām idejām, kā arī izvērtē līdzšinējo pieredzi. D. Rokpelne vērtē, ka dalība šāda veida projektā ir stiprinājusi bibliotēkas lomu sabiedrībā: — Cilvēks, redzot, ka bibliotēkā notiek pasākums, ienāk un pēkšņi saprot, ka te pieejami tik dažāda veida pakalpojumi. Valmieras integrētā bibliotēka izvirzījusi mērķi kļūt par cilvēku tikšanās vietu — šāda veida projekti šo mērķi palīdz sasniegt.

Ziņu sagatavoja:
Laikraksts Ziemeļvidzemei "Liesma"

Tagi: Valmieras integrētā bibliotēka, Europe Direct