2012. gada 7. septembrī Jēkabpilī notiks Dzejas dienu "Lasi aši" viktorīna, ko organizē Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas bibliotēku.

Viktorīnā var piedalīties jebkura vecuma pārstāvji individuāli vai grupās līdz 4 cilvēkiem neatkarīgi no to nacionalitātes.

 

Viktorīnas laikā dalībniekiem ir jāatrod atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kurā autobusa pieturā ir lasāmi Rutas Štelmaheres dzejoļi?
  • Kurā autobusa pieturā ir lasāms dzejolis "Zelta sietiņš" un kas ir tā autors?
  • Kurā gadā ir dzimis Vilis Plūdonis un kurā autobusa pieturā ir atrodami šī autora dzejoļi?
  • Kurš no mūsdienu bērnu grāmatu autoriem ir dzimis Dobelē un kurā autobusa pieturā ir atrodami šī autora dzejoļi?
  • Kuram autoram pieder dzejolis:

"Dzejnieka

Lielākā bagātība

Vārdi

 

Uzrakstu

Uz lapiņas

"Nauda"

 

Iemetu cepurē

Ubagam." 

 

Kurā pieturā atrodami šī autora dzejoļi?

 

  • Kurš no autoriem ir sarakstījis dzejoli ar nosaukumu "Otrā slikto bērnu dziesma par skolu" un kurā pieturā atrodami šī autora dzejoļi?

 

Atbildes uz viktorīnas jautājumiem ir atrodamas kādā no 10 Jēkabpils 5. maršruta autobusa pieturām, kurās ir izvietoti Dzejas dienas informatīvie plakāti. Viktorīna sākas 7. septembrī pulksten 9:00.

 

Atbildes, noformētas uz baltas A4 lapas, ir jāiesniedz Jēkabpils pilsētas bibliotēkā (Vecpilsētas laukums 3c) 7. septembrī no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:30.

 

Viktorīnā uzvar dalībnieks, kurš atbildes Jēkabpils pilsētas bibliotēkā ir iesniedzis visātrāk un kuram tās visas ir pareizas, kā arī noformētas atbilstoši šī nolikuma prasībām.

 

Viktorīnas uzvarētājus paziņo un apbalvo bērnu konkursa "Rakstu dzejoli pats" iesniegto darbu izstādes un dzejoļu krājuma atvēršanas svētkos 7. septembrī Vecpilsētas laukumā pie Jēkabpils Tautas nama (sākums plkst.:18:00).

 

Tālruņa numurs papildus informācijai - 65221152.

Ziņu sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Kultūras pārvalde

Tagi: Dzejas dienas, Viktorīnas