2012. gada septembrī Limbažu Galvenajā bibliotēkā apskatāmas vairākas izstādes un tiek organizēti pasākumi.

Izstādes un pasākumi:

  • No 3. – 30. septembrim gleznotājas Sandras Lagzdiņas gleznu izstāde

Izstādes atklāšana un tikšanās ar autori 3.septembrī plkst. 16.00 Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Rīgas ielā -9);

 

  • 6. septembrī:
    - Jauno grāmatu dienas "Lasītāju kluba" (LK) tikšanās un gadadienas atzīmēšana no plkst.10.00 (Limbažu Galvenajā bibliotēkā, Limbažos, Rīgas ielā  – 9);
    - Dzejas dienu ieskandēšana un jaunieguvumu (daiļliteratūras un nozaru literatūras) bibliogrāfiskie apskati;

 

  • 26. septembrī plkst. 18.00 Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Limbažos, Rīgas ielā – 9) pasākumu ciklā "Mūsu viesis" literāri muzikāla tikšanās ar dzejnieku, bardu, mākslinieku Valdi Atālu. Pasākums notiek projekta "Latviešu oriģinālliteratūras lasījumi Limbažu GB : 100 gr latviešu oriģinālliteratūras Limbažu novadam" 4. kārtā, ar VKKF finansiālo atbalstu.

 

Konkurss

7. septembrī plkst. 16.00 Limbažu Galvenās bibliotēkas dzejas konkursa "Mana dzeja" noslēguma pasākums un labāko autoru apbalvošana.
Pasākums notiek Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Limbažos, Rīgas ielā – 9).

Ziņu sagatavoja:
Zeltīte Millere
Limbažu Galvenās bibliotēkas Klientu apkalpošanas centra
bibliotēku informācijas speciāliste
Tālr.: 64070747
http://www.limbazubiblioteka.lv