Šodien Madonā notiek seminārs par UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālā reģistra papildināšanu, aģentūru LETA informēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas (LNK) konsultante Liene Krīvena.

Nākamgad UNESCO LNK izsludinās jauno nomināciju pieteikšanu UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajam reģistram, tāpēc jau šogad ikvienu interesentu, īpaši atmiņu institūciju - muzeju, arhīvu, bibliotēku un citu krātuvju - pārstāvjus, aicina piedalīties kādā no reģionālajiem semināriem.


Semināros atmiņu institūciju pārstāvji saņems informāciju par UNESCO programmu "Pasaules atmiņa" un Latvijas nacionālo reģistru, tā nozīmi reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā. Semināros notiks diskusija par konkrētiem dokumentārā mantojuma saglabāšanas izaicinājumiem, tajos mudinās dalībniekus apzināt atmiņu institūcijās esošus dokumentu oriģinālus, kas varētu būt nozīmīgi vēstures veidotāji Latvijas un pasaules atmiņas kontekstā.
Semināra dalībnieki tiks informēti arī par tehniskiem jautājumiem apzināto dokumentu un nomināciju sagatavošanā un iesniegšanā un dažādām aktualitātēm attiecībā uz dokumentārā mantojuma saglabāšanas jautājumiem Latvijā un pasaulē.


Semināra praktiskajā daļā paredzēta jaunu iespējamo nomināciju izvērtēšana un to gatavošana iesniegšanai programmas "Pasaules atmiņa" nacionālajam reģistram. Tāpēc ikviena atmiņas institūcija aicināta apzināt dokumentu oriģinālus vai oriģinālu kolekcijas un izteikt priekšlikumus dokumentārā mantojuma piemēriem, kas varētu tikt izskatīti gaidāmajos semināros.


UNESCO LNK seminārus rīko sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālā reģistra nomināciju glabātājiem - Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeju un Talsu novada muzeju, kā arī AS "Latvenergo" Enerģētikas muzeju.


Vienlaikus semināri tiek rīkoti, atzīmējot programmas "Pasaules atmiņa" 20.gadadienu, kuras laikā UNESCO LNK pasniedz un atklāj UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" atpazīstamības zīmes muzejiem, kas jau glabā kādu no "Pasaules atmiņa" starptautiskajā vai Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautām nominācijām. Tāpēc seminārā šodien Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā, 22. augustā Ķegumā "Latvenergo" Enerģētikas muzejā un 21. septembrī Talsu novada muzejā atklās UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" atpazīstamības zīmi.

 

UNESCO programma "Pasaules atmiņa" 1992. gadā tika izveidota ar mērķi apzināt un saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas.


Redzamākā programmas "Pasaules atmiņa" iniciatīva ir reģistri, kas tiek veidoti starptautiskā, reģionālā un nacionālā mērogā. Latvijā UNESCO LNK 2009. gadā izveidoja programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālo reģistru, kurā pašlaik ir četri ieraksti - Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija - Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940. gadā, Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss, Raiņa un Aspazijas sarakste no 1894. gada līdz 1929. gadam un Latvijas Centrālās Padomes Memorands 1944. gada 17. martā.

Ziņu sagatavoja:
Daiga Kļanska
© LETA

Tagi: Pasaules atmiņa, Semināri, UNESCO