2013. gadā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) izsludinās jauno nomināciju pieteikšanu UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajam reģistram, tāpēc jau šogad ikvienu interesentu, īpaši atmiņu institūciju - muzeju, arhīvu, bibliotēku un citu krātuvju - pārstāvjus aicina piedalīties kādā no reģionālajiem semināriem.

Semināri notiks 21. augustā Madonā, 22. augustā Ķegumā un 21. septembrī Talsos.

 

Semināros atmiņu institūciju pārstāvji saņems informāciju par UNESCO programmu "Pasaules atmiņa" un Latvijas nacionālo reģistru, tā nozīmi reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā. Semināros notiks diskusija par konkrētiem dokumentārā mantojuma saglabāšanas izaicinājumiem, tajos mudinās dalībniekus apzināt atmiņu institūcijās esošus dokumentu oriģinālus, kas varētu būt nozīmīgi vēstures veidotāji Latvijas un pasaules atmiņas kontekstā. Semināra dalībnieki tiks informēti arī par tehniskiem jautājumiem apzināto dokumentu un nomināciju sagatavošanā un iesniegšanā un dažādām aktualitātēm attiecībā uz dokumentārā mantojuma saglabāšanas jautājumiem Latvijā un pasaulē.

 

Semināra praktiskajā daļā paredzēta jaunu iespējamo nomināciju izvērtēšana un to gatavošana iesniegšanai programmas "Pasaules atmiņa" nacionālajam reģistram. Tāpēc ikviena atmiņas institūcija aicināta apzināt dokumentu oriģinālus vai oriģinālu kolekcijas un izteikt priekšlikumus dokumentārā mantojuma piemēriem, kas varētu tikt izskatīti gaidāmajos semināros.

 

UNESCO LNK seminārus rīko sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālā reģistra nomināciju glabātājiem - Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeju un Talsu novada muzeju, kā arī AS "Latvenergo" Enerģētikas muzeju.

 

Vienlaikus semināri tiek rīkoti, atzīmējot programmas "Pasaules atmiņa" 20. gadadienu, kuras ietvaros UNESCO LNK pasniedz un atklāj UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" atpazīstamības zīmes muzejiem, kas jau glabā kādu no "Pasaules atmiņa" starptautiskajā vai Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautām nominācijām. Tāpēc semināri Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā, AS "Latvenergo" Enerģētikas muzejā un Talsu novada muzejā tiks atklāti ar UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" atpazīstamības zīmes atklāšanu.

 

UNESCO programma "Pasaules atmiņa" 1992. gadā tika izveidota ar mērķi apzināt un saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Redzamākā programmas "Pasaules atmiņa" iniciatīva ir reģistri, kas tiek veidoti starptautiskā, reģionālā un nacionālā mērogā. Latvijā UNESCO LNK 2009. gadā izveidoja programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālo reģistru, kurā šobrīd ir četras nominācijas.

 

Papildu informācija:

 

Evija Maļkeviča

Tālr.: 67325109

E-pasts: programmas@unesco.lv

Ziņu sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas konsultante

Tagi: Pasaules atmiņa, UNESCO