Kultūras ministrija informē, ka ir uzsākts pētījums par Latvijas iedzīvotāju paradumiem attiecībā uz likumīgi iegūtu autordarbu kopēšanu. Tas tiek veikts, lai izpildītu Satversmes tiesas (ST) 2012. gada 2. maija spriedumu nesēja atlīdzības lietā. Iedzīvotāju paradumu izpēte nepieciešama nesēja atlīdzības tiesiskā regulējuma izvērtēšanai.

Par likumīgi iegūtu autordarbu kopēšanas paradumiem klātienē tiks aptaujāti viens tūkstotis dažāda vecuma Latvijas iedzīvotāju. Iedzīvotājiem uzdodamo jautājumu saturs tika apspriests Kultūras ministrijas izveidotajā darba grupā, kurā iekļauti gan nesēja atlīdzības maksātāju, gan tās saņēmēju, kā arī darbu izmantotāju pārstāvji.

 

Pētījuma ietvaros plānots noskaidrot, vai un cik lielā mērā iedzīvotāji likumīgi iegūtus autordarbus pārraksta uz citiem informācijas nesējiem, lai izveidotās kopijas izmantotu personiskai lietošanai. Tāpat tiks noskaidrots, kādā apjomā dažāda veida informācijas nesēji un iekārtas tiek izmantotas tādu darbu ierakstīšanai, par kuriem nesēja atlīdzība nav jāmaksā, piemēram, paša radīto darbu ierakstīšanai.

 

Kultūras ministrijas pētījums ir vērsts uz iespējami objektīvu datu iegūšanu par to, kādiem mērķiem un kādā apjomā iedzīvotāji izmanto dažāda veida informācijas nesējus un iekārtas. Saskaņā ar Autortiesību likuma 34.pantu nesēja atlīdzība ir jāmaksā tikai par likumīgi iegūto darbu kopēšanu personiskai lietošanai. Atļauta vienas šādas kopijas izgatavošana. Nesēja atlīdzība nav paredzēta autordarbu "pirātisma" radīto zaudējumu kompensēšanai.

 

Pētījuma rezultāti sagaidāmi šā gada septembra pirmajā pusē. Iedzīvotāju paradumu izpēte nepieciešama nesēja atlīdzības regulējuma, tostarp personiskai lietošanai veiktajai kopēšanai izmantojamo tukšo materiālo nesēju un iekārtu sarakstu, izvērtēšanai. Šo sarakstu pārvērtēšanu atbilstoši ST spriedumam jāveic līdz šā gada 1. novembrim. 

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306; 29438087

Tagi: Autortiesības, Pētījumi, Autordarbi