2012.gada 18. un 19. jūlijā Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka organizē Latvijas Bibliotekāru Biedrības (LBB) Kurzemes nodaļas 3. vasaras novadpētniecības konferenci - saietu, kura notiek Nīcas novada Nīcas pagasta atpūtas kompleksā "Vērbeļnieki"

Bibliotekāru saieta mērķis ir aktualizēt profesionālo diskusiju par novadpētniecību kā bibliotekārā darba nozīmīgu jomu un veicināt Kurzemes reģiona bibliotekāru profesionālo sadarbību.  


LBB Kurzemes nodaļas 3. vasaras novadpētniecības nometnes atklāšanā piedalās LBB Valdes priekšsēdētāja Silvija Tretjakova, Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja Lelde Vīksna, Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Vilnis Vitkovskis. Ar lekciju "Kas tā tāda - novadnieciskā literatūra" piedalās prof. Edgars Lāms.

 

Savukārt LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova piedāvās priekšlasījumu "Bērnu literatūra Liepājas kartē".

 

Saietā piedalās bibliotekāri no Kuldīgas, Saldus, Talsiem, Ventspils un Liepājas plisētas un novadiem. Saieta dalībniekus iepazīstinās ar Liepājas ievērojamākām vietām, Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku, Grobiņas pilsētas bibliotēku, Zentas Mauriņas muzeju, Karostu. Saieta dalībnieki informēs kolēģus par savas pilsētas, novada literāro novadpētniecību. 2011. gadā LBB Kurzemes nodaļas 2. vasaras novadpētniecības nometne "No kājgriežiem līdz digitalizācijai" norisinājās Kolkā, (Dundagas novads) un tajā piedalījās arī Liepājas CZB pārstāves.

 

Konferences programma

Ziņu sagatavoja:
Gita Švarce
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas
Reģionālā mācību centra vadītāja
Tālr.: 63422049

Tagi: Novadpētniecība, Konferences, Latvijas Bibliotekāru biedrība