LU Bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Slovēnijas bibliotēkām

Augstskolu bibliotēku darbā arvien aktuālāka kļūst nepieciešamība nodrošināt piekļuvi kvalitatīviem zinātniskiem resursiem un sniegt mūsdienīgus pakalpojumus, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas. Tāpēc LU Bibliotēkas darbiniekiem ir nepieciešams nepārtraukti pilnveidot profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas, lai varētu ieviest inovatīvus risinājumus lietotāju apkalpošanas praksē. Šajā zināšanu apguves procesā liela nozīme ir iespējai apgūt citu valstu kolēģu pieredzi, iepazīt viņu darba metodes, lai pēc tam tās aprobētu un ieviestu LU Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas darbā atbilstoši LU Bibliotēkas lietotāju vajadzībām un LU darbības stratēģiskajiem attīstības virzieniem.  

 

Eiropas Komisijas mūžizglītības programmas apakšprogrammas Leonardo da Vinči atbalstītā projekta īstenošana deva iespēju četriem LU Bibliotēkas darbiniekiem gūt pieredzi Slovēnijas augstskolu bibliotēkās. No  2012. gada 3. janvāra līdz 25. maijam LU Bibliotēkā tika īstenots projekts „Lietotāju attieksme un prasības bibliotēkas pakalpojumiem” (projekta līguma Nr. 2011-1-LV1-LEO02-02028). Projekta mērķis ir pilnveidot LU Bibliotēkas darbinieku profesionālās zināšanas un prasmes informacionālās apkalpošanas vides organizācijas un pārvaldības jautājumos.

 

Projektu sagatavoja un vadīja LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska, bet pieredzes apmaiņā uz Slovēniju devās četras projekta dalībnieces no dažādām LU Bibliotēkas nodaļām - Rita Alkšbirze, Sandra Ranka, Guna Ulmane un Aija Uzula. Slovēnijā bibliotekāres pavadīja divas nedēļas, iepazīstot Ļubļanas Nacionālās un universitātes bibliotēkas, kā arī citu augstskolu bibliotēku darbu.

 

Lai katru dienu atspoguļotu profesionālā praksē Slovēnijas augstskolu bibliotēkās gūto pieredzi, projekta dalībnieces izveidoja tīmekļa dienasgrāmatu  LU Bibliotēkas darbinieku profesionālā prakse Slovēnijas bibliotēkās: 13.-26.maijs, 2012, kurā var detalizēti iepazīties ar projekta realizācijas gaitā iegūto pieredzi un profesionālajām zināšanām.

 

Tīmekļa dienasgrāmatā ir apkopota detalizēta informācija un fotogrāfijas par Slovēnijā redzēto, katras dienas beigās dienasgrāmatā publicējot apskatu par dienā apmeklētajām bibliotēkām un citām institūcijām, pasākumiem un iepazītajiem bibliotekārā darba procesiem. 

 

Prakses dalībnieces tika ļoti laipni uzņemtas visās bibliotēkās un satika daudzus aizrautīgus bibliotekārus, kuri ar prieku un lepnumu stāstīja par savas bibliotēkas ikdienas darbu, tajā pielietotajām metodēm un atbildēja uz visdažādākajiem profesionālajiem jautājumiem. Prakses laikā apmeklētas ne tikai bibliotēkas, bet arī Mariboras Informācijas zinātnes institūts (IZUM), Dienvidaustrumeiropas digitalizācijas iniciatīvas (SEEDI) 7. gadskārtējā konference, kas bija veltīta dažādiem kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un digitalizācijas jautājumiem un Ļubļanas universitātes bibliotēku rīkotā sanāksme par institucionālo repozitāriju veidošanu. Pieredzes apmaiņa un sarunas ar Slovēnijas kolēģiem ļāva abpusēji secināt, ka vispārējā tendence akadēmiskajās bibliotēkās ir pakāpeniska pāreja no iespiesto žurnālu pasūtīšanas uz elektronisko resursu abonēšanu, kā arī nepieciešamība izmantot e-resursu menedžmenta sistēmas. Šī tendence rosina attīstīt e-resursu popularizēšanu un izmantošanas apmācības. Praktikantes ieguva jaunas ierosmes informācijpratības veicināšanā un jaunu lietotāju apmācības metožu ieviešanā Latvijas Universitātē. 

 

Viens no nozīmīgākajiem ieguvumiem pieredzes apmaiņā Slovēnijā bija informācijas iegūšana par Slovēnijas CRIS (Current research information system) sistēmu jeb SICRIS, kas paredzēta zinātnieku un zinātnisko organizāciju darba apkopošanai un novērtēšanai. Šādas sistēmas ieviešana ir aktuāla arī Latvijā, lai būtu iespējams vienkopus iegūt informāciju par Latvijas zinātnieku pētniecisko darbu un publikācijām, zinātniskajām institūcijām un projektiem. 

 

Divu nedēļu pieredzes apmaiņas programma Slovēnijā bija ļoti informatīva un piesātināta, kas deva iespēju padziļināti iepazīt Slovēnijas bibliotēku sistēmu, bibliotēku darbinieku profesionālās izglītības problēmas, Slovēnijas bibliotēku darbu lietotāju apkalpošanā un piekļuves nodrošināšanā informācijas resursiem, raisot pārdomas, diskusijas un ierosmes darbam LU Bibliotēkā. 

Ziņu sagatavoja:
Sandra Ranka, Guna Ulmane
LU Bibliotēka

Tagi: LU Bibliotēka, Slovēnijas bibliotēkas