No 13. jūlija līdz 14. jūlijam notiks Kultūras ministrija (KM) rīkotā konferencē "Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai".

Konferences dalībnieki spriedīs par nepieciešamo atbalstu ārzemēs dzīvojošo latviešu identitātes saglabāšanai, saiknes ar Latviju uzturēšanai un stiprināšanai. Konferencē piedalīsies Saeimas, ministriju, pašvaldību un citu valsts institūciju, sabiedrisko organizāciju, uzņēmēju un ārzemēs dzīvojošo latviešu organizāciju pārstāvji. Vairāk kā puse no visiem konferences dalībniekiem būs latvieši no visas pasaules.

 
"Latvijas pienākums ir nodrošināt saikni ar latviešiem visā pasaulē: gan tiem, kuri izceļo tagad, gan tiem, kuri izceļojuši jau agrāk. Svarīgs ir katrs latvietis un viņa saikne ar Latviju," uzsver kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende.


Konferences organizēšanā līdzdarbojas Ārlietu ministrija (ĀM), Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un Eiropas Latviešu apvienība (ELA).


Konferenci "Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai" 13. jūlijā atklās Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa. Konferences atklāšanā piedalīsies izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis un tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Atklāšanas dienā klātesošie iepazīsies ar Latvijas gatavošanos Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusam 2014. gadā un ārzemēs dzīvojošo latviešu iesaistīšanos šā notikuma prezentācijā Eiropā un pasaulē.


Savukārt 14. jūlijā uzrunu teiks tieslietu ministrs Jānis Bordāns un PBLA valdes priekšsēdis Jānis Kukainis. Runātāju vidū būs arī ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, Saeimas deputāts Ingmārs Čaklais, ELA priekšsēdētājs Aldis Austers, ĀM speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Rolands Lappuķe un KM Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Ruta Klimkāne, kā arī Lietuvas Ārlietu ministrijas pārstāvis Arvīdas Daunoravičus. Šajā konferences dienā skatīs jautājumus par Latvijas valdības soļiem diasporas atbalsta politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī novērtēs gada laikā paveikto. Konferences dalībnieki uzzinās par plānotajām izmaiņām Pilsonības likumā, kas saistītas ar dubultpilsonību. Klātesošie iepazīsies arī ar Lietuvas pieredzi sadarbības programmas "Globālā Lietuva" īstenošanā.


Konferences laikā nozīmīga domu apmaiņa paredzēta vairākās darba grupās, kurās notiks diskusijas par latviskās izglītības iespējām mītnes zemēs, ārpusskolas izglītību, kultūras aktivitātēm, saišu uzturēšanu ar dzimto novadu un Latviju, kā arī par sadarbību starp Latvijā un ārzemēs dzīvojošajiem jauniešiem. Savukārt darba grupas vadīs Latvijā un ārzemēs dzīvojošo tautiešu pārstāvji. Konferences noslēgumā darba grupu vadītāji iepazīstinās klātesošos ar secinājumiem un priekšlikumiem gan valdībai, gan ārzemēs dzīvojošo latviešu organizācijām.

 

Konferences programma


Šā gada konference "Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai" ir turpinājums pērn aizsāktajai tradīcijai - reizi gadā tikties, lai diskutētu par problēmām, meklētu un piedāvātu risinājumus. Pagājušā gada konferences ieteikumi par atbalstu ārzemju latviešiem tika iestrādāti Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.-2018. gadam, ko 2011. gada oktobrī apstiprināja Ministru kabinets (MK). Šajā valdības politikas dokumentā saiknes stiprināšana ar ārzemju latviešiem iezīmēta kā viena no prioritātēm. Atbalsta pasākumi latviešiem ārzemēs un savstarpējās sadarbības veicināšana paredzēta arī Valdības rīcības plānā. Jau tagad saskaņā ar MK lēmumu ir piešķirti līdzekļi atbalstam diasporas latviešu dalībai Dziesmu un deju svētkos, lasīšanas veicināšanas programmai "Bērnu un jauniešu žūrija" diasporā, kā arī ārpusskolas pasākumu programmai.


Ņemot vērā, ka darbs ar ārzemju latviešiem ir vairāku ministriju kompetencē, KM, ĀM un IZM 2011. gada septembrī parakstīja starpministriju sadarbības memorandu.

 

Konferences dalībnieku vidū būs arī Eiropas latviešu nedēļas nogales skoliņu skolotājas, kuras šonedēļ piedalās Rāmavas muižā notiekošajā un KM daļēji atbalstītā skolotāju seminārā. To kopīgi rīko ELA, PBLA Izglītības padome un Latviešu valodas aģentūra.

 

KM pateicas visām diasporas organizācijām par veiksmīgo sadarbību saišu stiprināšanā ar ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem un viņu pilsoniskās aktivitātes veicināšanā.  

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330306; 29438087

Tagi: Konferences, Identitāte, Identitātes saglabāšana, Latvieši pasaulē