Rīga, LETA. Valdība šodien atbalstīja Kultūras ministrijas iesniegto projekta "Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai" sistēmas darbības koncepcijas aprakstu.

Latvijā paredzēts īstenot projektu, kura rezultātā Latvijas e-pārvaldes infrastruktūra tiks papildināta ar mašīntulkošanas iespēju, ko varēs integrēt jau esošajos un plānotajos e-pakalpojumos.

 

Svarīgs e-pārvaldes uzdevums ir nodrošināt e-pakalpojumu pieejamību visām iedzīvotāju grupām neatkarīgi no to valodu zināšanām, jo tie ir paredzēti izmantošanai gan Latvijas pilsoņiem, gan nepilsoņiem, gan ārzemniekiem. Patlaban vairums e-pakalpojumu ir izmantojami tikai latviešu valodā.

 

Visu e-pakalpojumu nodrošināšana vairākās valodās ievērojami sadārdzinātu un palēninātu to izstrādi un uzturēšanu. Pastāvošo valodas barjeru e-pakalpojumu pieejamībā var efektīvi risināt, ieviešot mašīntulkošanas iespēju e-pakalpojumos, izstrādājot attiecīgus risinājumus un ieviešot tos jau esošajos un plānotajos e-pakalpojumos, kā arī uz vienotas mašīntulkošanas sistēmas bāzes izstrādājot atsevišķus lietojumus vai risinājumus valsts pārvaldes elektroniskajos resursos esošās informācijas tulkošanai latviešu-angļu, angļu-latviešu un latviešu-krievu valodā.

 

Būtiski ir nodrošināt tieši aktuālās informācijas pieejamību lietotājiem saprotamā valodā gadījumos, kad šādas informācijas tulkošanu, izmantojot tulkus, nav iespējams operatīvi nodrošināt, piemēram, paziņojumiem par pārtraukumiem elektroapgādē vai rīcībai noteiktos gadījumos.

 

Latvijas iedzīvotājiem un viesiem, kas nepārvalda latviešu valodu, latviešu-angļu un latviešu-krievu mašīntulkošanas iespēja ļaus brīvi piekļūt informācijai, kas savukārt veicinās ārvalstu studentu, uzņēmēju, izglītības, zinātnes un kultūras darbinieku integrāciju Latvijas sabiedrībā.

 

Papildus tam angļu-latviešu mašīntulkošanas serviss Latvijas iedzīvotājiem atvieglos pieeju citu Eiropas Savienības (ES) valstu informācijai, palīdzēs nodrošināt to tiesību aizsardzību, strādājot vai mācoties citās ES dalībvalstīs. Latviešu-krievu mašīntulkošanas iespēja iestāžu elektroniskajos informācijas resursos mazinās informatīvo telpu nošķirtību, kas nodala to krieviski runājošo iedzīvotāju daļu, kas nepietiekami pārvalda latviešu valodu. Līdz ar to mašīntulkošanas infrastruktūra latviešu-angļu, angļu-latviešu un latviešu-krievu valodai ir prioritāra, bet vēlāk to var papildināt arī ar citām valodām.

 

Informācijas un satura pakalpojumu apjomam nepārtraukti pieaugot, tulkotāju piesaiste plaša apjoma tulkošanai kļūst nesamērīgi dārga, tāpēc pasaulē un ES arvien plašāk sāk izmantot mašīntulkošanas tehnoloģijas. Eiropas Komisija nodrošina mašīntulkošanas servisu valsts pārvaldes iestādēm, diemžēl tas ir pieejams tikai lielajām Eiropas valodām. Vairākās ES valstīs mašīntulkošanas servisi publisko pakalpojumu nodrošināšanai tiek izstrādāti un nodrošināti arī mazākām valodām, piemēram, basku-spāņu vai angļu-lietuviešu mašīntulkošanai.

Šādas sistēmas izveides projektam būs nozīmīga loma latviešu valodas tehnoloģiskās attīstības nodrošināšanā, valodas resursu bāzes izveidē tālākām akadēmiskām un lietišķām izstrādēm un integrācijai kopējā ES valodas resursu infrastruktūrā.

 

Projekta rezultātā Latvijas e-pārvaldes infrastruktūra tiks papildināta ar mašīntulkošanas iespēju, ko varēs integrēt jau esošajos un plānotajos e-pakalpojumos. Mašīntulkošanu tiek plānots integrēt citu e-pakalpojumu saskarnes vai loģikas līmeņos, tādējādi ļaujot pakalpojuma lietotājam ātri un ērti tulkot visu pakalpojuma sniegto informāciju angļu, krievu un, iespējams, arī citā valodā.

 

E-pārvaldes infrastruktūru papildināt ar mašīntulkošanas iespēju paredzēts ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" palīdzību.

 

Kopējās plānotās izmaksas tiek lēstas 800 000 latu apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Ziņu sagatavoja:
Aila Ādamsone
© LETA

Tagi: e-pakalpojumi, E-pārvalde, Mašīntulkošana