Šī gada 5. oktobrī un 6. oktobrī Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar A. Mickeviča universitāti Poznaņā (Polija), Rēzeknes Augstskolu un Sanktpēterburgas Valsts universitāti (Krievija) rīko 5. starptautisko latgalistikas konferenci. Konference tiek veltīta trimdas latgaliešu autora Miķeļa Bukša (1912-1977) simtgadei.

Šāgada simtgadniekam filologam Miķelim Bukšam (01.06.1912-08.06.1977) ir īpaši nopelni Latgales kultūrvēstures un etnoģenēzes jautājumu, latgaliešu valodas un literatūras pētniecībā. Viņa darbības aplūkojumam un zinātniskajam devumam tiek organizēta 5. starptautiskā latgalistikas konference. Veltījuma konference M. Bukšam ir laba iespēja tuvāk iepazīt un vērtēt šā autora un viņa domubiedru uzskatus, aplūkot svarīgu ideju attīstījumu mūsdienās.

 

Konferencē uzmanība tiks pievērsta latgaliešu valodas teritoriālajai daudzveidībai citu baltu valodu kontekstā; baltu etniskajai vēsturei; aktuāliem latgaliešu valodas kopšanas un teorētiskā apraksta jautājumiem, kā arī latgaliešu literatūrai un tās attīstībai.

 

5. starptautiskā latgalistikas konference notiks LU Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a, Rīgā. Tajā aicināti piedalīties baltu valodu vēstures un dialektoloģijas, baltu tautu vēstures un etnoloģijas, etnolingvistikas, literatūras vēstures un citu ar konferences tematiem saistītu zinātņu nozaru pētnieki un interesenti.

 

Rūpējoties par latgaliskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, tā iepazīšanu un ievadīšanu plašākā zinātniskā apritē, starptautisku latgalistikas konferenču tradīcija aizsākās 2008. gadā Sanktpēterburgā. Šai pilsētā rodams Latgales latviešu inteliģences un nacionālās atmodas sākums 19. un 20. gs. mijā, daudzas Pēterburgas iniciatīvas vēlāk turpinās Latgalē.

 

Pirmais latgalistikas interesentu un entuziastu saiets bija veltīts Sanktpēterburgā iznākušajai pirmajai latgaliešu normatīvajai gramatikai, aplūkojamo jautājumu lokam paplašinoties un dažādojoties nākamajās konferencēs.

 

Līdz šim starptautiskās latgalistikas konferences ir notikušas Sanktpēterburgā, Rēzeknē, Greifsvaldē (Vācijā) un Poznaņā (Polijā).

 

Pieteikumus konferencei (pieteikuma anketu un referāta kopsavilkumu līdz 300 vārdiem) lūdzam atsūtīt elektroniski līdz 2012. gada 20. augustam uz adresi: lleikuma@inbox.lv.

 

Konferences darba valodas - latgaliešu, latviešu, leišu, vācu, angļu, krievu.

 

Papildu informācija:

Lidija Leikuma

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore

Tālr.: 67033850

E-pasts: lidija.leikuma@lu.lv

Ziņu sagatavoja:
Latvijas Universitātes Preses centrs

Tagi: Konferences, Latgalistikas konference, Miķelis Bukša