Ir iespēja pieteikties uz ceļojošo izstādi "Pasaule t@vā bibliotēkā – UNSECO Pasaules mantojuma izzināšana"!

Tā kā izstāde ir ļoti apjomīga - iespējams to ņemt pa daļām (tuvāk izstādi ir iespējams aplūkot: http://www.stastubibliotekas.com/ptb/nosleguma-pasakums/nosleguma-fotogalerija/).

 

Izstādes formāts: ceļojoša planšetu – stendu (A1 izmērs (59x84 cm)) izstāde. Stendi izgatavoti no kartona un ir salokāmi. Daži stendi veidoti trīs dimensiju formātā, tāpēc locīšanai nepadodas, atsevišķiem stendiem ir arī pielikumi (grāmata, spēle, no dabas materiāliem veidotas mājiņas). Viens stends izgatavots no saplākšņa un nav salokāms vispār. Stendu pārvietošanai nepieciešams piemērots transporta līdzeklis – mikroautobuss.


Izstādes mērķis: mudināt izstādes apmeklētājus iepazīt un apzināt kultūras, dabas un nemateriālā mantojuma vērtības Latvijā un ārpus tās.


Idejiskais apraksts: izstāde sagatavota akcijas "Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules mantojuma izzināšana" ietvaros, kas šogad veltīta 1972. gada UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 40. gadadienai. Konvencija paredz, ka katra dalībvalsts veicina vērtību apzināšanu un izpēti savas valsts teritorijā, kā arī rūpējās par to saglabāšanu un popularizēšanu.


Izstādes elementi: izstādi veido 70 dažādu Latvijas bibliotēku izgatavotie stendi, kuros salīdzināts kāds kultūras dabas vai nemateriālā mantojuma objekts Latvijā ar kādu Pasaules mantojuma objektu. Stendi sniedz īsu informāciju par objektu, tā atrašanās vietu, kā arī satur atbilstošu ilustratīvo materiālu, un salīdzinājumu par kopīgo un atšķirīgo kontekstā ar otru izpētes objektu. Stendos sniegta informācija par 68 objektiem Latvijā un 66 objektiem pasaulē.


Izstādes organizatori: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrību (LBB).

Ziņu sagatavoja:
Ilze Čilipāne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre
Latvijas Bibliotekāru biedrības sekretāre
Tālr.: 67312792

Tagi: Izstādes, Ceļojošās izstādes, UNSECO Pasaules mantojums