Rīga, LETA. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) vakar izsludināja projektu konkursu inovāciju īstenošanai izglītībā, aicinot izglītības iestādes, pašvaldību izglītības pārvaldes, biedrības, nodibinājumus un pedagogu asociācijas iesniegt idejas elektronisko mācību materiālu izstrādei, kā arī veikt šo materiālu izstrādi.

Kā aģentūru LETA informēja VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Lietaviete, kopējais projektu konkursam pieejamais finansējums ir 300 000 latu.

 

Lai veicinātu inovāciju īstenošanu izglītībā, mācībspēku attīstību un jaunu zināšanu iegūšanu darbā ar jaunākajām tehnoloģijām un iekārtām, kas izmantojamas mācību procesā, 2012. gada konkursam var pieteikties un projektus izstrādāt izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās, interešu vai profesionālās izglītības programmas, pašvaldību izglītības pārvaldes, biedrības un nodibinājumi ar ne mazāk kā divu gadu pieredzi izglītības jomā.

 

Konkursā VIAA atbalstīs elektronisko mācību materiālu izstrādi, kurā plānots ieguldīt līdz 15 000 latu un metu/ideju elektronisko mācību materiālu izstrādi, kam atvēlēti līdz 5 000 latu.

 

Konkursam varēs pieteikt elektroniskos mācību līdzekļus vai metus/idejas pirmsskolas un sākumskolas izglītības programmu īstenošanai, vispārējās vidējās izglītības sociālo zinātņu un mākslas jomu mācību priekšmetos, kā arī integrēto mācību līdzekļus, tostarp satura un valodas integrētai mācīšanai.

 

"Vēlos vērst uzmanību uz to, ka projekta aktivitātēm jābūt tādām, lai nodrošinātu mūsdienīgu pieeju zināšanu un prasmju apguvē un lai projekta rezultātā taptu idejas/meti vai gatavi mācību līdzekļi, kas būtu skolēniem aktuāli, saistoši un interesanti. Aicinām aktīvi iesaistīties tieši prioritātē - "elektronisko mācību līdzekļu izstrāde", jo mācību materiāli, kas taps projektā, būs izmantojami un integrējami mācību programmās un pieejami visiem interesentiem," skaidroja VIAA Vadības un ārējās sadarbības departamenta direktore Gunta Tralmaka.

 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2012. gada 31. jūlijs. To administratīvo vērtēšanu veiks VIAA speciālists, savukārt kvalitatīvo vērtēšanu - īpaša komisija, kuru veidos divi VIAA un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji un viens Valsts izglītības satura centra pārstāvis. Nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citi eksperti. Projekti būs izvērtēti un finansējuma saņēmēji būs zināmi līdz septembrim, bet projektu īstenošanai jānoslēdzas līdz 16. novembrim.

 

Šādu konkursu VIAA izsludina, lai visi tajā tapušie mācību līdzekļi būtu publisks īpašums un lai tie nenonāktu kāda viena uzņēmēja autortiesību lokā. Tas ļautu samazināt vecāku, valsts un pašvaldību izdevumus mācību grāmatu iegādei.

 

Konkursa prioritātes un projektu iesniedzēji noteikti saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa izdoto rīkojumu par projektu konkursa inovāciju īstenošanai izglītībā 2012.gadam organizēšanu.

 

Iesnieguma veidlapa, konkursa nolikums un cita dokumentācija pieejama VIAA mājaslapas "www.viaa.gov.lv" sadaļā "Izglītības inovācijas projekti".

Ziņu sagatavoja:
Daiga Kļanska
© LETA

Tagi: Konkursi, Mācību līdzekļi, Digitalizācija