2012. gada 8. jūnijā Kalnciema bibliotēkā (Kalnciemā, Jelgavas ielā 15) notiks Latvijas Universitātes 5.kursa studentes Ilzes Jaunpavles diplomprojekta prezentācija "Kalnciema kultūrvēsturiskās vides transformācija".

 

Tiek aicināti visi, kuri vēlās ielūkoties Kalnciema vizuālajā nākotnē.