2012. gada 23. maijā plkst. 10.30 Jūrkalnes pamatskolas 1.-3.klašu skolēni pagasta bibliotēkā tiekas ar Ventspils dzejnieci Ivetu Skapsti.

 

Iveta Skapste dzeju raksta jau no bērnības. Viņas pirmais un pagaidām vienīgais dzejoļu krājums bērniem "Kāpēc man tāds deguns?" (2011) ļoti ātri iekaroja novada pagastu bibliotēku mazo lasītāju sirdis. Tūlīt pēc grāmatas iznākšanas Iveta bija biežs viesis gan pilsētas un novada bibliotēkās, gan novada skolās. Tikšanās un grāmatas atvēršanas svētki norisinājās gluži kā literāri muzikāli koncerti, kuros pati dzejniece tik atraktīvi deklamēja savus dzejoļus, bet bērni izpildīja Initas Dzelmes komponētās dziesmas ar tekstiem no autores jaunā dzejoļu krājuma.

 

Mazie jūrkalnieši, izlasot Ivetas pirmo grāmatiņu, zīmēja paši savas ilustrācijas un sacerēja savus dzejolīšus un stāstiņus, piedalījās literāri radošos konkursos gan Jūrkalnes bibliotēkā, gan pamatskolā. Nu pienācis laiks uzklausīt arī pašas dzejnieces vērtējumu. 

 

Tikšanās notiek Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētā Ventspils bibliotēkas projekta "Un pasaka nebeidzas" ietvaros.