2012. gada  22.maijā plkst.18.00 Pārventas bibliotēkā (Ventspilī, Tārgales ielā 4) atklās Daigas Atvares fotoizstādi "Mana Eiropa".


Daigas Atvares pakāpeniskā ienākšana fotomākslā notika caur sākotnēju aizrautību ar kino. Tieši tas rosināja viņu analizēt un novērtēt vizuāla kadra vērtības, kompozīcijas principus, tēlu metaforas... Viņas fotosērijās rodami gan izteiksmīgi pilsētvides un arhitektūras vērojumi, gan dabas apceres, gan emocionālas noskaņu elēģijas.
 
Izstādē "Mana Eiropa" eksponēti darbi, kas tapuši pēdējos trijos gados autores ceļojumu laikā Lielbritānijā, Spānijā, Portugālē, Francijā, Horvātijā, Itālijā... Fotogrāfijās tverti arī Latvijā gūti iespaidi. Izstādes kurators un dizainers mākslas zinātnieks Jānis Borgs par izstādi: "Te būtu vietā atcerēties atziņu: "Netiecies pārveidot pasauli, bet izkop savas domas par to. Tas, ko tu redzi, atspoguļo tikai tavu domāšanu. Bet šī domāšana savukārt atspoguļo tavu izvēli – ko vēlies ieraudzīt.""

 

Šie vārdi ir visai tieši attiecināmi uz Daigu Atvari. Viņas fotovērojums ir ļoti selektīvs, estētisks un filozofisks. Daiga Atvare prot izgaršot un arī citiem sniegt formu un ritmu pasauli, izcelt tās grafisko ekspresiju. Taču līdzās tam viņas darbi ir piesātināti ar poētiskām atklāsmēm. Eiropa šeit ir tikai kā viena no cilvēka esības arēnām ar tikai tai raksturīgas arhitektūras "kulisēm" un dabas vidi, kas Daigas Atvares fotmākslā palīdz vēl jo vairāk izcelt humānās dvēseles vibrācijas.

Aicināti visi interesenti.