Šodien norisināsies ikgadējā starpdisciplinārā konference "Meklējumi un atradumi", ko organizē Latvijas Universitātes (LU) Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI).

Konferencē ar referātiem piedalīsies folkloras, literatūras, valodniecības, sociālo un mākslas zinātņu pētnieki, referātos aktualizējot jautājumus, kas saistīti ar dažādu zinātņu nozaru tuvināšanos un starpdisciplinaritāti mūsdienu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Konferences noslēgumā notiks humanitāro zinātņu žurnāla "Letonica" un Rolāna Barta grāmatas "Teksta bauda" latviešu tulkojuma prezentācija.

 

Konferences darbs tiks organizēts četrās sekcijās, un referāti tematiski aptvers plašu tēmu loku, pievēršoties kā arhīvu atradumiem un jaunām perspektīvām pazīstamu un mazāk zināmu literāro darbu lasījumos, tā arī metodoloģiskām un kultūrzinātniskām problēmām.

 

Šīgada konferencē, kas tiek organizēta Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" projektā "Identitātes estētika" ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, uzstāsies gan LU LFMI pētnieki, gan referenti no LU Humanitāro zinātņu fakultātes, LU Sociālo zinātņu fakultātes un Rīgas Stradiņa universitātes.

Konferencē ar ievadlekciju "Pētot literāro heterotopiju: identitāšu attiecības Viļņas daudzvalodīgajā literatūrā" uzstāsies Lietuvas Literatūras un folkloras institūta direktors Mindaugs Kvietkausks. Lekcijā, kā piemērus izmantojot ar Viļņu saistītos lietuviešu, ebreju, poļu, krievu un baltkrievu literāros darbus, tiks analizētas tās teorētiskās problēmas, kas skar citādā reprezentāciju dažādu laikmetu urbānajā literatūrā. Lekcija notiks angļu valodā.

 

Konferences noslēgumā plkst.18.00 ir plānota divu šī gada maijā iznākušu izdevumu atvēršana - tiks prezentēts humanitāro zinātņu žurnāla "Letonica" 22. numurs, redaktors Kārlis Vērdiņš, un Rolāna Barta grāmatas "Teksta bauda" tulkojums latviešu valodā, kas izdots ar Francijas institūta atbalstu. Grāmatu ir tulkojuši Jānis Ozoliņš un Indriķis Sīpols, un tā aizsāk sadarbībā ar apgādu "Mansards" veidoto LU LFMI akadēmisko tulkojumu sēriju "Theoria", kuras mērķis būs publicēt nozīmīgāko 20.gadsimta literatūras un kultūras teorijas tekstu tulkojumus.

 

Visas konferences laikā būs pieejams LU LFMI apgāda, kā arī apgādu "Zinātne" un "Mansards" grāmatu galds, kurā gan iepriekš minētos izdevumus, gan citas grāmatas varēs iegādāties par lētāku cenu.

 

Konference notiks Latvijas Universitātes Vēstures muzeja zālē, Raiņa bulvārī 19, 415.auditorijā, sākums plkst. 10.00.

 

Konferencei iespējams sekot arī tiešraidē LU portālā "www.lu.lv/tiesraide".

 

Konferences referātu kopsavilkumi ir lasāmi LU LFMI mājaslapā "www.lfmi.lu.lv".

Ziņu sagatavoja:
Latvijas Universitātes Preses centrs

Tagi: Konferences, Latvijas Universitāte, Meklējumi un atradumi