2012. gada maijā Apes bibliotēkā apskatāmas vairākas izstādes:

Abonementā

  • "Eiropas Savienība. Problēmas. Perspektīvas."
  • "Mātes sirdij - Mūžības svars"

 

Ciklā "Mūsu jubilāri"

  • "Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai - 75"
  • "Rakstniecei Irmai Grebzdei - 100"

 

Bērnu literatūras nodaļā

  • "No sirsniņas es mīlēju

Savu mīļu māmuliņu"

  • "Gribu visu zināt!"

 

Lasītavā

  • "Visskaistākie ziedi - Tev māmulīt!"
  • "No idejas līdz realitātei - veidosim dārzu paši!"