Latvijas Sporta muzejs bibliotēkām dāvina trīs grāmatas – 400 eksemplārus no katra izdevuma:

Trimdas latviešu sporta vēsture 1945–1995. Latviešu Sporta padome ārzemēs, 2001.- 839 lpp., il.

 

Grāmata ir trimdas latviešu sporta vēstures apkopojums, ko sagatavoja ASV, Kanādas, Anglijas, Austrālijas, Vācijas un Zviedrijas redaktori kopā ar muzeja darbiniekiem Dz. Grundmani un R. Apini. Grāmatā iepazīstam latviešu trimdas sportistu sasniegumus un sporta darbinieku paveikto, organizējot sporta dzīvi kara gūstekņu un Vācijas bēgļu nometnēs, kā arī savās mītnes zemēs pēc izceļošanas no Vācijas.


Mākslas vingrošana Latvijā laikā no 1947. līdz 2001. gadam. Materiālus apkopojusi V. Mazzālīte. Latvijas Sporta muzejs, 2007. - 279 lpp., il.


V. Mazzālītes interese par vēsturi aizsākusies studiju gados. 1959. gadā Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūta beidzēja noslēguma darbā ietvēra arī sava sporta veida attīstības priekšvēsturi. Pirmo reizi izdevies apkopot plašu materiālu par mākslas vingrošanas aizsākumiem pagājušā gadsimta četrdesmito gadu beigās līdz pat jaunajam gadu tūkstotim, kad turpinās populāro starptautisko sacensību "Mākslas ritmi" iedibinātās tradīcijas, nu jau jaunā formātā ar jaunu nosaukumu – "Baltijas aplis".


Frīde A., Auziņš A. Latvija pasaules šaha olimpiādēs. Latvijas Sporta muzejs, 1993. - 144 lpp., il.


Grāmatā atainotas Latvijas komandas cīņas šaha pasaulē nozīmīgajās un viskuplāk pārstāvētajās sacensībās – šaha olimpiādēs. Buenosairesas olimpiāde 1939. gadā uz ilgu laiku Latvijas sportistiem palika pēdējā. 1991. gada decembrī FIDE 62. kongresā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Šaha federācijas atkal kļuva par pilntiesīgām šīs organizācijas dalībniecēm. Izdevums noslēdzas ar Latvijas komandu cīņām Manilas šaha olimpiādē 1992. gadā.


Reģionu galveno bibliotēku pārstāvji iepriekš minētās grāmatas var saņemt LNB Bibliotēku konsultatīvajā centrā (Tērbatas ielā 75 – 305.telpā).

Ziņu sagatavoja:
Solvita Ozola
LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centa
galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67969121
E-pasts: solvita.ozola@lnb.lv

Tagi: Dāvinājumi, Latvijas Sporta muzejs