Rīga, LETA. Valdība šodien apstiprināja kārtību, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus 2012. gadā.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu 2012. gadā, lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu, datorus un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus.

Pieņemtie noteikumi neparedz papildu izdevumus valsts budžetam, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmā "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" paredzēts finansējums 316 975 latu apmērā.

 

Vienotais palīdzības dienests nodrošina pašvaldību publisko bibliotēku darbinieku atbalstu darbā ar datortehniku - problēmu risināšanu, izmaiņu pieprasījumu apstrādi, lietotāju konsultēšanu, kā arī datortehnikas un vienotā tīkla darbības uzraudzību. 

Ziņu sagatavoja:
Mārtiņš Vilemsons
© LETA