2012. gada 28. aprīlī plkst. 18:30 Arūna Sverdjola esejas "Kāres, migla un siets" (kim? "Tulkojumi" sērija) atvēršana.

Šī pirmo reizi 2005. gadā publicētā lietuviešu filosofa Arūna Sverdjola eseja ir mēģinājums raksturot aktuālo situāciju Lietuvas kultūrā, proti, juceklīgo nesakārtotas informācijas un vērtību pārbagātību, kas definēja kultūras ainavu kopš 90. gadu sākuma. Tās struktūru veido trīs ļoti precīzas metaforas: siets, kas ilustrē fragmentāro un vēsturiski pārtrūkušo saikni gan ar kultūras mantojumu, gan aktuālajiem Rietumu diskursiem, migla, kas akcentē hierarhijas trūkumu informācijas izkārtojumā, kurā nav iespējama pat arheoloģija Fuko izpratnē, un medus kāre, kas izgaismo šūnu kultūru, kurā dažādas aprindas – intelektuālas un citas – savā starpā nekomunicē, tāpēc autors dēvē Lietuvu par neauglīgu pusi no Noasa šķirsta. Uzrakstīta kā sūdzība 20 lappušu garumā, šī eseja ir arī pamudinājums apjaust unikalitāti un potenciālu situācijā, kas, iespējams, prevalējusi ne tikai Lietuvā, bet arī citās valstīs ar līdzīgu vēsturi.


Latviešu lasītājiem teksts tiek piedāvāts, lai īpaši vērstu uzmanību uz revizionisma tendencēm, auditoriju veidošanās procesiem, kā arī metaforu un citu kultūras filosofijai saistošu retorikas instrumentu nozīmi. Tulkojums vienlaikus ir labākā vizītkarte projektam "90-tie" – Virginijas Januškevičūtes sadarbībā ar Baltic Notebooks of Anthony Blunt veidotai izstādei, kas šobrīd apskatāma kim?. Parādot četrus laikā no 1985. līdz 2010. gadam tapušus projektus, izstāde transcendē mākslas vēstures dekādes nojēgumu un sasaucas ar aktuālo interesi par 90. gadiem kā "dekādi, kuras noslēgums vēl priekšā" (atsaucoties uz Larsa Banga Larsona eseju "Ilgie deviņdesmitie", kas publicēta Frieze Nr. 144/2012). "90-tie netiek pietiekami novērtēti,” saka kuratore, "ieskatoties ciešāk, redzams, ka šīm metodēm un praksēm ir milzīgs potenciāls".


Tulkojuma atvēršanas vakars š. g. 28. aprīlī iesāksies ar projekta "90-tie" apskati kuratores Virginijas Januškevičūtes pavadībā un turpināsies projekta ietvaros funkcionējošās video nomas telpās. Sarunām un diskusijām aicināti Arūna Sverdjola Latvijas kolēģi, to skaitā Dr. phil. Māra Rubene, kā arī asoc. prof. Jānis Taurens u.c.


Arūns Sverdjols (Arūnas Sverdiolas) – filosofijas doktors, pasniedzējs Viļņas universitātē un Viļņas Mākslas akadēmijā, Viļņas Kultūras, Filosofijas un Mākslas institūta pētnieks. Viņa darbu vidū ir grāmatas Kultūros filosofija Lietuvoje (Kultūras filozofija Lietuvā, Vilnius: Mintis, 1983), Steigtis ir sauga. Kultūros filosofijos etiudai (Veidošana un saglabāšana: etīdes kultūras filozofijā/ Pētījumi kultūras filozofijā. Vilnius: Baltos lankos, 1996), kā arī daudz zinātnisku rakstu un Emanuēla Levina, Hansa Georga Gadamera un Pola Rikēra darbu tulkojumi. Šobrīd viņa pētījumu fokusā ir filozofiskā hermeneitika, hermeneitikas vēsture un kultūras filozofija. Pirmo reizi eseja "Kāres, migla un siets: lietuviešu laikmetīgās kultūras telplaika īpatnības" tika publicēta angļu valodā krājumā "Baltic Postcolonialism" (ed. Violeta Kelertas, Amsterdam/New York, 2006).


Virginija Januškevičūte (Virginija Januškevičiūte) – Viļņas Laikemtīgās Mākslas centra (ŠMC; www.cac.lt) kuratore un Baltic Notebooks for Anthony Blunt (www.blunt.cc) redaktore. Veidojusi ŠMC performances laikmetīgās mākslas festivālā Survival Kit 2011. g. (vienas dienas notikums "Stapbrīdis" (Intermission)) un Cēsu mākslas festivālā (izstāde-projekts SWAN SWALLOW BONFIRE ROSEMARY RECITAL). Viļņā nupat piedalījusies Aleksa Čeketi (Alex Checcetti) personālizstādes Comrades of Fear and Wonder veidošanā ŠMC.


Izdevējs: kim? Laikmetīgās mākslas centrs


Redaktores: Virginija Januškevičūte, Zane Onckule


Sērijas redaktore: Egija Inzule


No lietuviešu valodas tulkojusi: Ieva Rozentāle

 

Plašāk par tulkojumu un projektu "90-tie" varat iepazīties kuratores Virginijas Januškevičūtes intervijā Viestartam Gailītim portālā arterritory.com


Teksta tulkojuma fragments 28. martā tika publicēts kultūras un patstāvīgas domas portālā satori.lv – http://www.satori.lv/raksts/4176


Pilns teksta tulkojums pieejams The Baltic Notebooks of Anthony Blunt www.blunt.cc

 

Atbalsts: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Lietuvas Kultūras atbalsta fonds, Antalis AS, Lux Express, Satori.lv, Valmiermuižas alus.

 

Izstāžu zāļu darba laiki:
Pirmdiena: slēgts
Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena: 14.00 - 19.00
Sestdiena, svētdiena: 12.00 - 18.00

Ziņu sagatavoja:
kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Maskavas iela 12/1, Rīga, LV-1050, Latvija
E-pasts: kim@kim.lv
Tālr.: 67223321

Tagi: Esejas, Arūns Sverdjols, Lietuvas kultūra