2012. gada 17. aprīlī plkst. 15:00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) konferenču zālē (Rīga, Imantas 7. līnija 1) notiks Mg.psych. Andas Kauliņas un Dr.paed., asociētās profesores Sarmītes Tūbeles grāmatas "Lasīšanas traucējumi" atvēršana.


Grāmata "Lasīšanas traucējumi" ir pirmā latviski izdotā monogrāfija par specifisku lasīšanas traucējumu iemesliem, pazīmēm un palīdzības iespējām.


"Pēdējos gados veiktie starptautiskie lasītprasmes pētījumi liecina, ka strauji samazinās skolēnu lasītprasmes līmenis un interese par lasīšanu. Nereti tā iemesls ir nevis nevēlēšanas, bet specifiskas grūtības iemācīties pareizi lasīt. Tas izpaužas kā burtu jaukšana, neprecīza lasīšana, grūtības izprast lasītā jēgu, kas rada mācīšanās motivācijas pazemināšanos, nevēlēšanās apmeklēt skolu, uzvedības un emocionālie traucējumus" atzīmē viena no grāmatas autorēm Mg.psych. Anda Kauliņa.


Izglītības iestāžu darbinieki ne vienmēr izprot šo situāciju, prot atpazīt šos lasīšanas traucējumus un spēj sniegt kvalitatīvi psiholoģisko atbalstu.


"Grāmata "Lasīšanas traucējumi" Latvijas izglītības sistēmā ir uzskatāma par oriģinālu un, īpaši noderīgu ikvienam pedagogam un vecākam. Tajā analizēta inovatīva pieeja - integratīvā mācību metodika, kas izmantojama darbā ar bērniem, kuriem ir specifiski lasīšanas traucējumi" atzīst Dr.habil.paed.prof. Ausma Špona.


Konference notiks 20 auditorijā. Laipni aicināti visi interesenti.


Par RPIVA:

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija ir valsts augstskola, kuras galvenais mērķis ir dot iespēju studentiem iegūt augstāko profesionālo un akadēmisko izglītību pedagoģijas, psiholoģijas, komercdarbības un vadības jomā, gatavību motivētai profesionālai darbībai un nepārtrauktai pašattīstībai.


Papildu informācija:
Gundega Rugāja

RPIVA

Tālr.: 67808010

rpiva@rpiva.lv

www.rpiva.lv