2011. gadā Latvijas Universitāte (LU) ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju noslēdza līgumu par 10 vēstures grāmatu izdošanu sērijā "Latvijas vēstures mazā bibliotēka". Šo projektu finansē Eiropas Komisija un visas 10 grāmatas paredzēts izdot 2012. gada laikā.

Šī gada martā LU Akadēmiskais apgāds ir laidis klajā trīs pirmās grāmatas šajā sērijā - Evas Eihmanes darbu "Rīgas arhibīskapa un Vācu ordeņa cīņas par varu viduslaiku Livonijā", Heinriha Stroda "Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944-1956" un Jāņa Riekstiņa "PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta "Latviešu operācija", 1937-1938".


E. Ehmanes darbā "Rīgas arhibīskapa un Vācu ordeņa cīņas par varu viduslaiku Livonijā" analizēti Livonijas zemes kungu savstarpējo nesaskaņu cēloņi, faktori, kas tās ietekmēja, un konfliktu risināšanas metodes, kā arī sniegts hronoloģisks pārskats par zemes kungu attiecībām visā viduslaiku gaitā. Grāmatā "Latvijas nacionālo partizānu karš. 1944-1956" H. Strods apkopojis 90. gadu sākumā Latvijas Universitātē uzsāktos un vairākus gadus turpinātos pētījumus par plašāko un ilgāko partizānu karu Latvijas vēsturē. J.Riekstiņš darbā "PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta "Latviešu operācija", 1937-1938" aplūko pret PSRS dzīvojošajiem latviešiem 1937. gada 3. decembrī uzsāktās Latviešu operācijas sagatavošanu un īstenošanu, kas, tāpat kā citas nacionālās operācijas, turpinājās līdz 1938. gada novembra vidum. Šajā laikā vairāk nekā divdesmit divi tūkstoši latviešu tika represēti, no tiem vairāk nekā sešpadsmit tūkstoši - nošauti.


Katra no grāmatām ir laista klajā 1500 eksemplāru tirāžā. Grāmatas ir nodotas Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kas tās izdalīs visām Latvijas bibliotēkām.


Papildu informācija:
Anna Šmite

LU Akadēmiskais apgāds
Tālr.: 67034535

Ziņu sagatavoja:
Latvijas Universitātes Preses centrs

Tagi: Latvijas vēsture, Jaunākie izdevumi, LU Akadēmiskais apgāds