2012. gada 14. aprīlī plkst.13.00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Ventspilī, Akmeņu ielā 2) notiks Māra Lindes grāmatas "Ordas" atvēršana. Grāmata izdota sērijā "Citāda vēsture". Pasākumā piedalīsies autors un folkloras kopa "Laipa".

 

"Ordas" ir sērijas "Citādā vēsture" 7.grāmata. Ievadā autors skaidro, ka grāmatā skatīti vēsturiski notikumi, Dižās stepes valstis, ordas, nomadi un hani, to ietekme gan uz baltiem, gan citām tautām, neaizmirstot par tiem, kas veidojuši mūsdienu ordas.


Māris Linde savu pirmo stāstu uzrakstījis 1962. gadā, tikko beidzis vidusskolu, uz drauga atrastas un uzdāvinātas vēl kara laika vācu rakstāmmašīnas. Turpinājis rakstīt arī dienot armijā, bet tad sekojis pārtraukums līdz pat 1984. gadam, kad atgriežoties Aizputē, atsācis rakstīt. Tapuši vairāki romāni, kuri gan netika izdoti, jo "neatbilda padomju dzīves īstenībai"- tā skanēja izdevniecības atbilde.


Atklātībā Lindes publikācijas sāka parādīties tikai 90. gados. Māra Lindes darbu pamatā ir patiesi notikumi, vēsturiski fakti. Darbus radot, autora mērķis ir, lai lasītājs grāmatu lasot, izjustu lepnumu par sevi, par savu vēsturi, savu kultūru.


Ieeja uz pasākumu ir bez maksas. Aicināti visi interesenti.