Šī gada 13. aprīlī plkst.14.00 LU Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks Ata Kronvalda 175. dzimšanas dienai veltīti lasījumi, kuru ietvaros iepazīstinās ar Latvijas Universitātes, Ventspils Augstskolas un Ata Kronvalda fonda kopīgo projektu "Ata Kronvalda rakstu digitalizācija un datorvārdnīca".

Projekta pamatmērķis ir padarīt pieejamu Latvijas sabiedrībai izcilā tautiskās atmodas laikmeta darbinieka Ata Kronvalda pedagoģisko, valodniecisko un literāro mantojumu, kā arī pievērst uzmanību garīgo vērtību, it īpaši valodas, nozīmei tautas dzīvē un attīstībā.


Mērķa sasniegšanai veicamie uzdevumi: 1) digitalizēt visus Ata Kronvalda publicētos un publiskotos rakstus; 2) apzināt Kronvalda rokrakstus, kuri nav publiskoti; 3) sniegt iespēju tīmekļa vidē iepazīties ar rakstiem oriģinālajā formā un mūsdienu rakstībā; 4) izstrādāt pilnu vārdu sarakstu un konkordances; 5) izstrādāt Ata Kronvalda jaunvārdu glosāriju. Projekta ietvaros paredzēts rīkot lasījumus LU Akadēmiskajā bibliotēkā, kā arī izstādi un konferenci 2012. gada rudenī. Projekta īstenošanai ir izveidota konsultatīvā redkolēģija un darba grupa, projekta pamatuzdevumu izpilde paredzēta līdz 2012. gada beigām.


13. aprīlī notiks sekojoši lasījumi:

  • Atis Kronvalds - pedagoģijas teorijas pamatlicējs Latvijā

Aīda Krūze, Baiba Kaļķe

  • Atis Kronvalds latviešu literatūrzinātnes kontekstos

Zigrīda Frīde

  • Ata Kronvalda rokraksti un publikācijas Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas krājumos

Velga Kince

  • Ata Kronvalda rakstu digitalizācija

Eduards Cauna

  • Ata Kronvalda devums latviešu valodas attīstībā :versijas un fakti

Juris Baldunčiks

Nobeigumā jautājumi un diskusija.

Ziņu sagatavoja:
Inta Šmitiņa
LU Akadēmiskā bibliotēka

Tagi: Digitalizācija, Atis Kronvalds, Datorvārdnīcas