Zemgales Plānošanas reģions izsludina kultūras projektu pieteikumu pieņemšanu Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projektā "Zemgales Kultūras programma 2012".

Projekta mērķis: sekmēt Zemgales specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību.


Šī mērķa sasniegšanai konkursa kārtībā tiks finansēti projekti, kas paredz: apzināt specifisko Zemgales materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu, sekmēt tā saglabāšanu, attīstību un pieejamību; veicināt Zemgales kultūras daudzveidības (sēļu, zemgaļu, u.c.) saglabāšanu vienota Zemgales tēla veidošanā un attīstībā; sekmēt Zemgales kultūrvides tālāku attīstību un popularizēšanu; atbalstīt mākslas jaunrades un pētniecības procesus kultūras jomā Zemgales reģionā; sekmēt reģiona līdzsvarotu attīstību kultūras nozarē.


Projektu konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kas piesaka projektu, lai sasniegtu Zemgales kultūras programmas nospraustos mērķus. Projektu konkursā nevar piedalīties valsts iestādes, kuras VKKF finansējumu var saņemt tikai ar finansēšanas plānu grozījumiem saskaņā ar LR Ministru kabineta 2010. gada 28. decembrī apstiprinātajiem noteikumiem (Nr.1220) "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība".


Projektu pieteikumi līdz 2012. gada 30. aprīlim pulksten 17.00 jāiesniedz Zemgales Plānošanas reģiona administrācijas birojā Jelgavā, Katoļu ielā 2b personīgi vai jānosūta pa pastu (konkursa termiņš uz pasta zīmoga), kā arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: ilva.kalnaja@zpr.gov.lv .


Programmas projektu konkursā sadalāmais finansējums ir Ls 25 000 (Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķīrums). Kultūras programmas piešķirtais maksimālais finansējums vienam projektam juridiskām personām nevar būt lielāks par Ls 2 500, bet fiziskām personām nevar būt lielāks par Ls 800, ko piešķir kā honorāru. Konkursā atbalstīs projektus, kuru realizācijas laiks ir no 2012. gada 1. jūnija līdz 2013. gada 30. jūnijam.


Ar konkursa Nolikumu un projekta pieteikuma anketu var iepazīties interneta vietnē www.zemgale.lv sadaļā Projekti. Detalizēta informācija par prasībām pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai pie projekta koordinatores Ilvas Kalnājas pa tālruni 63084947, vai rakstot e-pastā: ilva.kalnaja@zpr.gov.lv

Ziņu sagatavoja:
Juris Kālis
Zemgales Plānošanas reģiona speciālists
Tālr.: 63028085; 29144960

Tagi: Kultūra, Projektu konkursi, Zemgales kultūras programma