2012. gada 4. aprīlī plkst. 14.00 Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Humanitāro zinātņu lasītavā (Liepājā, Zivju ielā 7) interesentiem tiek piedāvāta lekcija par novadnieku un aktīvu sabiedrisko darbinieku – Klāvu Ukstiņu. Lekciju "Klāvs Ukstiņš – dzīvē un darbos" lasa Liepājas muzeja speciāliste – Uļjana Gintnere.


Lasītavā apskatāma tematiska literatūras izstāde "Klāvs Ukstiņš – sabiedriskās dzīves mudinātājs un lasīšanas popularizētājs Latvijā".

 

Par Klāvu Ukstiņu


"…caur grāmatu mācīšanos un lasīšanu ļaudis nāk pie attīstīšanas un prāta izglītošanas.. ir mūsu mazā tautiņa no tā pašu grāmatiņu mazuma, cik mums tagad jau ir, ceļ pa vietām lasāmas bibliotēkas, un caur to vairāk attīstās un izglītojas."


Šos vārdus teicis Klāvs Ukstiņš, kurš Latvijas un Liepājas vēsturē iegājis kā aktīvs sabiedriskais darbinieks, grāmatizdevējs un pedagogs.

 

Klāvs Ukstiņš (26.10. 1832. - 31.01.1904.) bija no pirmajiem Liepājas kultūras dzīves organizētājiem. 1876.gadā Liepājā Pētertirgus tuvumā atvēra grāmatu tirgotavu un ierīkoja tajā pirmo latviešu literatūras bibliotēku - K. Ukstiņa grāmatnīca kļuva par latviešu pulcēšanās vietu un garīgās dzīves centru, vadījis pirmo kori, kas piedalījās 2. vispārējos dziesmu svētku un noorganizēja teātra pulciņu, kas 1877.gada 30. novembrī Liepājas teātra namā nospēlēja savu pirmo izrādi.


No 1882. gada līdz 1904. Klāvs Ukstiņš bijis laikraksta Latvietis izdevējs un redaktors. Sarakstījis mācību grāmatas matemātikā, vēsturē, vācu un krievu valodā, tulkojis daiļliteratūru un rakstījis dzeju. Viņš bija produktīvākais grāmatnieks, ko var droši dēvēt par "Liepājas Rapu".

 

Informāciju sagatavoja:
Gita Švarce
Liepājs Centrālās zinātniskās bibliotēkas
Reģionālā mācību centra vadītāja
Tālr.: 63422049