2012. gada 25. aprīlī apritēs 150 gadu kopš Misiņa bibliotēkas dibinātāja, bibliotekāra, latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicēja Jāņa Misiņa dzimšanas.

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 17.00 LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkā, Rīgā, Rūpniecības ielā 10 notiks Misiņa kluba lasījumi par literatūras, kultūras, vēstures un citiem jautājumiem.


2012. gada 29. martā plkst. 17.00 notiks Misiņa kluba kārtējais lasījums, kas šoreiz veltīts rakstniekam Aleksandram Čakam.


Misiņa klubā viesosies literatūrzinātniece un teātra kritiķe Silvija Radzobe ar referātu "Aleksandrs Čaks - teātra kritiķis".


Referātā skartās galvenās tēmas:

  • Pārskats par A.Čaka devumu teātra kritikā kvantitatīvā aspektā,
  • A.Čaka teātra recenziju analīze formas un satura aspektā:

a) kopīgais un atšķirīgais viņa recenzijās 20.-30.gadu periodā un padomju laikā,

b) kopīgais un atšķirīgais ar citu kritiķu devumu,

c) Čaka-dzejnieka mākslinieciskā savdabība un šīs savdabības konflikts ar Čaka-kritiķa prasībām.

  • Čaks - teātra dzīves atspoguļojuma organizētājs laikrakstā "Cīņa",
  • A.Čaks - teātra kritiķu-kosmopolītu lietas upuris 1949.gadā,
  • A.Čaka un "Cīņas" galvenā redaktora Kārļa Ozoliņa attiecības: izplatītais viedoklis un jauni arhīvu materiāli, kas paver skatu uz sarežģītāku attiecību būtību.

 

Ikviens interesents ir aicināts apmeklēt pasākumu.

Ziņu sagatavoja:
Gunta Jaunmuktāne
Misiņa bibliotēkas vadītāja