Kā sasniegt un uzrunāt projekta mērķgrupas? Kā sociālie mediji var palīdzēt? Kā efektīvāk izmantot interneta rīkus? Kā informāciju padarīt saistošāku?

Valsts aģentūra "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" aicina pieteikties apmācībai "Sociālā dzīve virtuālā pasaulē" ES programmas "Jaunatne darbībā" tos projektu īstenotājus, kas vēlas izzināt un apgūt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošanas iespējas dažādos projektu posmos.


Apmācības par jauno tehnoloģiju un interneta rīku izmantošanas iespējām sagatavos dalībniekus tam, lai viņi savos turpmākajos projektos projektu īstenošanas laikā varētu efektīvāk uzrunāt un sasniegt projekta mērķgrupas, kā arī veiksmīgāk izplatīt projekta rezultātus.

 

Ko vari sagaidīt no apmācībām?


Apmācības notiks no 2012. gada 26. aprīļa līdz 29. aprīlim viesnīcā "Baltvilla", Garkalnes novadā.


Lai pieteiktos apmācībām, līdz 2012. gada 9. aprīlim, jāaizpilda pieteikuma anketa. Visas iesūtītās anketas tiks izvērtētas. Rezultāti tiks paziņoti katram dalībniekam personīgi. Uzmanību! Vietu skaits ir ierobežots!


Apmācības ir bez maksas. Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, bet ceļa izdevumi līdz apmācību norises vietai jāsedz dalībniekiem pašiem. Dalībniekiem apmācībās jāpiedalās visu apmācību laiku.


Papildus informācija:

 

ES programma "Jaunatne darbībā" ir Eiropas Komisijas finansēta programma jauniešiem no 13 līdz 30 gadiem un ir balstīta uz neformālo izglītību.


Programmas mērķis ir Eiropas līmenī risināt jauniešu vajadzības viņu ceļā no pusaudžu gadiem uz pieaugušo pasauli. Programma sniedz nozīmīgu ieguldījumu kompetenču ieguvē neformālās mācīšanās ceļā, un tā veicina jauniešu aktīvu iesaistīšanos sabiedrībā.


Programma tiek īstenota ar projektu palīdzību - jaunieši veido un tiek iesaistīti starptautiskos un vietēja līmeņa projektos. Šādos projektos jaunieši apgūst jaunas prasmes, ierauga vēl neredzēto, iepazīst to, kas šķiet svešs, gūstot pieredzi, kas būs aktuāla visā turpmākajā dzīvē. Programmas "Jaunatne darbībā" mērķis ir veicināt visu jauniešu iekļaušanu neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā stāvokļa vai kultūras vides.


Papildu informācija:


Mārtiņš Āboliņš

ES programmu daļas projektu koordinators

V/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra"

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija

Tālr.: 67358062

martins.abolins@jaunatne.gov.lv

www.jaunatne.gov.lv

Ziņu sagatavoja:
Iluta Stepanova
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente

Tagi: apmācības, Sociālie mediji, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra