Valkā un Smiltenē notika publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" seminārs "Mūsdienīgas sadarbības formas interešu pārstāvniecībai" novada bibliotēku vadītājiem un viņu atbalstītājiem – pagasta pārvalžu vadītājiem, sabiedrisko attiecību speciālistiem, deputātiem un vēl citiem.

Šī semināra trešā – pēdējā diena radošā atmosfērā aizvadīta Smiltenē.

 

Ja sākotnēji kāds domāja pieklājības pēc ar savu klātbūtni pagodināt stundu divas pārējos dalībniekus un pēc tam doties savās ierastajās ikdienas gaitās, tad notika pretējais – seminārs tik ļoti  iedvesmoja Smiltenes novada bibliotēku vadītājus un viņu uzaicinātos viesus, ka visas dienas garumā valdīja radoša un pozitīva atmosfēra, daudzi jutās pacilātā noskaņojumā.

 

Sadarbībai ar sabiedrību

 

Tikšanās arī apliecināja, cik ļoti maldīgs ir priekšstats par bibliotēkām un to nozīmību sabiedrībā. Tā nav tikai vieta, kurā bibliotekārs pilda funkciju, izsniedzot apmeklētājiem grāmatas un pēc tam tās saņemot atpakaļ. Bibliotēka ir kas daudz vairāk, tāpēc svarīgi ir veicināt cilvēku izpratni, līdzatbildību un līdzdalību, kā arī izprast sadarbības lomu mērķtiecīgā iedzīvotāju prioritāšu risināšanā.

 

"Sadarbība un sinerģija bija galvenās semināra tēmas, jo katrā no domes struktūrvienībām, kuras pārstāv konkrēti cilvēki, ir ne tikai viņu personīgās zināšanas un prasmes no kompetences konkrētā profesijā, bet arī personiskā pievienotā vērtība. Ja personība strādā kopā ar citu personību pie kādas idejas, tā noteikti tiek īstenota. Vēsturē ir gana daudz šādu piemēru. Arī šis projekts ir vērsts uz sadarbību ar sabiedrību ne tikai bibliotekāriem, bet arī tiem cilvēkiem pašvaldībās, kuri ikdienā rūpējas par iedzīvotāju labklājību," stāsta mācību projekta vadītāja Iluta Krūmiņa.

 

Kā viens no mērķiem, ko pauda I. Krūmiņa, ir mazināt līdz šim pastāvošo sabiedrības vienpusīgu atbildības deleģēšanu tikai lēmējiem vai tiem cilvēkiem, kuri ieņem konkrētos amatus, tādējādi veicinot sabiedrību justies līdzatbildīgai.

 

Jāmaina attieksme

 

"Jāinformē iedzīvotāji par pievienoto vērtību un labumu, ko viņi var gūt no bibliotēkas, un jāaicina līdzdarboties gan plānošanā, gan ideju īstenošanā. Šodienas problēma ir neprasme diskutēt, pieņemt atšķirīgu viedokli, tolerēt. Tas attiecas arī uz elementārām lietām, kas notiek sabiedrībā. Piemēram, cels jaunu kultūras namu. Kamēr citi ceļ, es stāvu un kritizēju, bet ne reizi neesmu piecēlies un aizgājis ar savu ideju vai priekšlikumu. Tā ir tā sabiedrības atrautība no lēmumu pieņemšanas, kuru rezultātā tiek darīts priekš pašas sabiedrības. Jāveicina izpratne, lai ikvienam rastos spārnu sajūta un vēlme iesaistīties," ir pārliecināta mācību projekta vadītāja.

 

Apliecināja sadarbības formas

 

Semināra interesantākā daļa bija radošās nodarbības grupās, kuras pēc nejaušības principa izveidoja pasniedzēja. Katrai grupai, kurā bija gan bibliotēku pārstāvji, gan viņu atbalstītāji, tika uzdots uzdevums, izplānot labāko, ko bibliotēka, sadarbojoties ar atbalstītājiem, varētu izdarīt līdz 2015. gadam. Kā novēroja “Ziemeļlatvija”, sadarbojoties var paveikt daudz brīnumainu un apkaimes iedzīvotājiem nozīmīgu lietu. Lai arī šoreiz ideju ģenerēšana notika uz papīra, tas nebūt nenozīmē, ka tās nevarētu tikt  īstenotas dzīvē. Grupā, kurā darbojās Bilskas un Grundzāles bibliotēkas vadītājas un  Bilskas pagasta pašvaldības darbinieces, radās ideja par radošajām nodarbībām bērniem un pieaugušajiem pagasta bibliotēkā. Paužot idejas, notiekot viedokļu apmaiņai, grupas dalībnieces izgāja cauri procesam no idejas līdz īstenošanai, apliecinot, ka sadarbojoties ar pašvaldību, iedzīvotājiem un ieguldot savu artavu, projektu var īstenot un tas nemaz nav tik sarežģīti.

 

Tic, ka piedzīvos brīnumu

 

Iedvesmojošas bija arī pārējās darba grupas. "Bibliotekāriem vienmēr galvā ir idejas, bet daudzām idejām ir nepieciešams sabiedrības atbalsts. Ļoti iepriecināja mana darba grupa, kurā strādāja arī Pārsla Jansone. Kopā uzcēlām savu jauno novada bibliotēku. Līdz šim tikai kolektīvā pašas esam runājušas par savu gaismas pili, bet te, sadarbojoties ar citiem, guvu pavisam citu priekšstatu," teic Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja Zaiga Krūmiņa. Zināms, ka jau ilgāku laiku virmo sarunas par un ap Smiltenes novada bibliotēku, kurai nepieciešamas jaunas un atbilstošas telpas. Z. Krūmiņa neslēpj, ka pēc radošā uzdevuma radusies kaut neliela cerība, ka tuvāko gadu laikā sapnis par jaunām telpām pārtaps īstenībā.

 

Mācību projekta vadītāja tic, ka arvien vairāk cilvēku piedzīvos to brīnumu, kas rodas, strādājot kopā, iedvesmojot, atbalstot un pozitīvi uzlādējot viens otru. "Es absolūti ticu, ka šī spārnu sajūta, ko guva semināra dalībnieki, lidos tālāk uz konkrētajām struktūrvienībām un noteikti radīsies vēl labāks un interesantāks notikums, pēc notikuma," teic I. Krūmiņa.

Ziņu sagatavoja:
Santa Sinka
Laikraksts Valkas, Smiltenes, Strenču, Beverinas un Burtnieku novadam "ZiemeļLatvija"

Tagi: Bibliotēku loma sabiedrībā, Semināri, Sadarbība, bibliotēku interešu pārstāvniecība