2012. gada 30. martā plkst. 13.00 Saldus pilsētas bibiotēkā (Saldū, Tūristu ielā 3) notiks literārs pasākums "Lai dvēsele turētos līdzsvarā" - tikšanās ar žurnālisti un rakstnieci Līgu Blauu.

Ieeja brīva.