20. martā Inspekciju apmeklēja trīs augstskolu rektori - Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis un Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs, lai ar Inspekcijas vadītāju J.Dambi parakstītu Vienošanos par sadarbību nolūkā akcentēt zināšanu nozīmi kultūras mantojuma aizsardzībā.

Visu trīs augstskolu rektori norādīja uz vienošanās nozīmīgumu un izteica pārliecību, ka tas nebūs kārtējais dokuments, kas ieguls plauktā, bet dos reālus rezultātus, iesaistot gan augstskolu mācībspēkus, gan studentus. Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš uzsvēra, ka kultūra ir tā, kas veido tautas vērtību sistēmu un nacionālo pašapziņu. Tāpēc vēsture, kultūra un valoda ir tikpat nozīmīgas komponentes jauno speciālistu sagatavošanā, lai veicinātu valsts ekonomisko izaugsmi, kā dabaszinātņu un inženiertehniskās zināšanas. Savukārt, rektors Leonīds Ribickis uzsvēra Rīgas Tehniskās universitātes lomu to speciālistu sagatavošanā, kas veido kultūrvidi kopumā un rada tehnoloģisko pamatu kultūras mantojuma pētniecībā. Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs norādīja uz abpusējiem ieguvumiem no augstskolas pieredzes jauno tehnoloģiju izmantošanā kultūras mantojuma restaurācijā.


Parakstot Vienošanos, Inspekcija turpina ar kultūras mantojuma saglabāšanu saistīto nozaru zinātniskās pētniecības veicināšanu, pētījuma rezultātu izmantošanu praktiskajā kultūras pieminekļu saglabāšanas darbā, kā arī kultūras mantojuma speciālistu izglītošanu un sabiedrības informēšanu. Zināšanu apmaiņa ir kultūras mantojuma saglabāšanas priekšnoteikums, tāpēc viens no Inspekcijas darba pamatprincipiem ir kvalitāte, kas balstīta uz pieredzi, zināšanām un prasmēm. Sadarbību ar Latvijas augstākajām mācību iestādēm Inspekcija ir izvirzījusi par savu 2012. gada prioritāti.


Vairāk informācijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas mājas lapā www.mantojums.lv 

Ziņu sagatavoja:
Katrīna Kukaine
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Kultūras mantojuma politikas daļa vadītājas vietniece
Tālr.: 67229272

Tagi: Kultūra, Kultūras mantojums