2012. gada 22. martā plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks brāļu Kaudzīšu romāna "Mērnieku laiki" pirmā pilnā vāciskā tulkojuma atvēršanas svētki.

 

Darbs iznācis Dr. hist., RTU profesora Kaspara Kļaviņa izdevumā un redakcijā. Tulkotājs - Dr. habil. phil. Valdis Bisenieks, valodas korektors - Mag. phil. Austris Grasis. "Mērnieku laiki" vācu lasītājam tiek piedāvāti zinātniskā izdevumā ar Kaspara Kļaviņa kultūrvēsturisku ievadu un komentāriem. Vienlaikus ar romānu tiks prezentēts tam veltīts Kaspara Kļaviņa pētījums ""Mērnieku laiki" eiropieša acīm".


Pasākumā piedalīsies Vācijas, Austrijas un Šveices vēstniecību pārstāvji, izglītības, zinātnes un kultūras darbinieki. Skanēs K.Kļaviņa, V.Bisenieka un A.Graša uzrunas.


Gaisotni papildinās Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolnieku koris, kas dziedās latviešu un vācu valodās. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolnieki sniegs arī nelielu teātra uzvedumu - epizodi no "Mērnieku laikiem".