Iepriekšējais gads Valmieras integrētajā bibliotēkā bijis notikumiem un apmeklētājiem bagāts. 2011. gadā bibliotēku dienā apmeklējuši vairāk nekā 700 interesenti.

Valmieras integrētā bibliotēka papildus savām pamatfunkcijām rūpējas arī par apmeklētāju izglītošanu un rīko ne vien daudzveidīgus pasākumus, bet arī dažādas apmācības. Viens no bibliotēkas darbības virzieniem, ko nepiedāvā gandrīz neviena cita iestāde, ir sarunas veidošana, lai sajustu tās nianses, kas ļauj klientiem justies labi gan vienkārši atnākot uz bibliotēku, gan apmeklējot šeit notiekošos pasākumus.


Apkopjot informāciju par iepriekšējo gadu, 2011. gadā bibliotēka var lepoties ar 4935 jaunieguvumiem, tai skaitā 2825 grāmatām, 1791 žurnāliem un 311 audiovizuālajiem materiāliem. Jau trešo gadu bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvā DVD filmu kolekciju un nozaru diskus par dažādām tēmām, kas ir lielisks palīgs izglītošanas procesā un apmeklētāja redzesloka paplašināšanā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2011. gadā audiovizuālo dokumentu izsniegumu skaits ir trīskāršojies. Arī šogad bibliotēkā ir pieejami 154 dažādi žurnāli (2011. gadā - 130), ko lasītāji var lasīt uz vietas, gan arī ņemt uz mājām.


Arī Bērnu apkalpošanas nodaļai šis gads ir bijis radošs - organizēti dažādi pasākumi un konkursi, kā arī turpinājās aktīvs darbs Bērnu žūrijā. 2011. gadā veiksmīgi tika aizsākti "Ģimeņu rīti", kad divas reizes mēnesī vecāki kopā ar bērniem bija aicināti paviesoties bibliotēkā.


Jau vairākus gadus viens no Valmieras integrētās bibliotēkas piedāvātājiem pakalpojumiem ir bezmaksas interneta pieeja. Bibliotēkas personāls februārī, kas ir droša interneta mēnesis, organizēja aktivitātes savu klientu izglītošanai. Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga pastāstīja, ka iepriekš tika sagatavotas nelielas prezentācijas par drošību internetā, izmantojot internetbanku, e-pastu, sociālos tīklus. "Februārī, izvēloties brīdi, kad ir pilna datorlasītava, mēs lūdzām 5 minūšu uzmanību, lai izstāstītu par kādu no droša interneta aspektiem. Pieredze rāda, ka daudzi apmeklētāji ieklausās, veidojas diskusijas un cilvēki lūdz arī sīkākus paskaidrojumus. Datori ir lieliski aprīkoti, taču liela lietotāju daļa neizmanto to visu, kas ir piedāvāts, līdz ar to mūsu mērķis bija palīdzēt saprast, ka internets ir ne tikai sociālie tīkli, bet, ka tas arī paver lieliskas iespējas izglītoties," uzsver Olga Kronberga.


"Tā ir ļoti liela vērtība, ka mums ir radošs, idejām bagāts personāls un ka cilvēki ir ieinteresēti savā darbā," saka Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne. Darbā ir svarīga tālākizglītība un starptautiskā pieredze, kas ļauj attīstīties un saskatīt iespējas. Reizi mēnesī – ceturtdienās - bibliotēkā ir metodiskā dienā, kas ir paredzēta gan pieredzes apmaiņas braucieniem, gan mācībām, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.


Bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja izmantot dažādas datu bāzes. 2011. gadā bibliotēkas personāls turpināja aktīvi strādāt pie novadpētniecības datu bāzes, kurā ikviens var meklēt nepieciešamo informāciju pēc noteiktiem kritērijiem. Tajā tiek apkopotas ziņas par publikācijām laikrakstā "Liesma" un pašvaldības laikrakstā "Valmiera domā un rada!", pievēršot uzmanību cilvēkiem, notikumiem un procesiem Valmierā un apkārtējos novados.


Valmieras integrētā bibliotēka piedāvā arī attālinātos pakalpojumus, saņemot autorizācijas datus bibliotēkā, ikviens ar interneta palīdzību var redzēt savu kontu - pagarināt grāmatu izsniegšanas termiņu un pasūtīt grāmatās. Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, var izmantot arī iespēju sazināties ar bibliotēku pa e-pastu bibliotēka.info@vcb.valmiera.lv, ko cilvēki arī aktīvi izmanto. Olga Kronberga informē, ka tiek domāts arī par bibliotēkas mājas lapu un tās uzlabošanu. "Ļoti gaidām cilvēku atsauksmes un ierosinājumus. Mēs vienmēr esam gatavi diskusijai, lai zinātu un saprastu, kur virzīties," uzsver Olga Kronberga.


Runājot par 2012. gada plāniem, jau martā tiks uzsāktas regulāras klientu apmācības, kurās pēc noteikta plāna tiks piedāvātas dažādas tēmas. Līdz šim vienu reizi nedēļā tika piedāvātas ekskursijas pa bibliotēku, jo nav iespējams visu atklāt un ieraudzīt tikai atnākot uz bibliotēku. Valmieras integrētā bibliotēka piedāvā daudzas iespējas, ko visi nav ievērojuši vai nezina. Drīzumā bibliotēkas mājas lapā būs pieejami apmācību datumi un temati katrai nodarbībai. Nodarbības nebūs tikai par Valmieras integrētās bibliotēkas piedāvātajiem resursiem, bet arī, piemēram, par Latvijas Nacionālās bibliotēkas piedāvātājām datubāzēm. Tās būs paredzētas ikvienam, kas vēlas kvalitatīvāk pavadīt brīvo laiku, mācīties un uzzināt aktualitātes par jaunākajām grāmatām.


"Eiropas Savienībā šis ir paaudžu solidaritātes gads. Katra gada prioritāte, ko izsludina Eiropas Savienība, ir ar domu vērst uzmanību uz aktuālajām lietām, akcentēt domāšanu un veicināt izpratni. Pasākumi, kas notiek bibliotēkā, sasaucas ar Eiropas gada tematiku, piemēram, 2011. gadā akcents bija uz brīvprātīgo darbu. 2012. gadā Valmieras integrētajā bibliotēkā ir ieplānoti vairāki pasākumi senioriem, jo svarīgi ir veicināt tieši senioru līdzdalību, pulcēšanos, diskusijas un, protams, centīsimies rīkot kopīgus pasākumus gan senioriem, gan jaunākām paaudzēm. Bibliotēka ir lieliska vieta, kur sabiedrība mācās toleranci un mēs kā bibliotēka veicinām sabiedrības tolerances izpratnes veidošanos un paaugstināšanos, jo šeit ir gan multikulturāla vide, gan dažādu vecumu un sociālo slāņu cilvēki," uzsver Daiga Rokpelne.


Plašāku informāciju par Valmieras Integrētās bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem un aktualitātēm var uzzināt mājas lapā: http://biblioteka.valmiera.lv

Ziņu sagatavoja:
Līga Tarbuna
Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 28382051

Tagi: Valmieras integrētā bibliotēka, Bibliotēku darbs