2012. gada 17. martā plkst. 16.00 Dubultu ev. lut. baznīcā notiks Aspazijas 147. jubilejai veltīts koncerts "Debess un jūra".

Ar koncertu, kas bija veltīts Aspazijai, 2011. gada 19. martā Jūrmalā - Raiņa un Aspazijas pilsētā - aizsākās jauna tradīcija. Dubultu baznīcā Aspazijai veltīto koncertu apmeklēja ļoti daudz jūrmalnieku un pilsētas viesu, un tas pierādīja šādas tradīcijas dzīvotspēju. Pagājis gads, un ir atnācis marts, līdzi nesot ne tikai pavasara elpu, bet arī Aspazijas dzimšanas dienu.


2012. gadā 17. martā plkst.16.00 Dubultu baznīcā notiks Aspazijas 147. dzimšanas dienai veltīts koncerts "Debess un jūra". Šogad koncerta tēma saistīta ar jūras klātbūtni Aspazijas dzejā un dzīvē.


Aspazija iet pa jūras krastu... Ik pa brīdim viņa apstājas un atskatās uz savām pēdām smiltīs. Vējš paņem riekšavu balto jūrmalas smilšu un aizkaisa viņas pēdas, bet, ja to nepaspēj izdarīt vējš, tad jūra glāsmainiem viļņu pirkstiem nogludina soļu vietas, vien atstājot sīkus gliemežvākus. "Kas staigās pa mūsu pēdām nākamajā vasarā?" Aspazija jautāja Rainim, ejot pastaigā gar jūru 1929. gada septembrī, un tā bija viņu pēdējā kopīgā tikšanās ar jūru. Aspazija iet pa jūras krastu, un jūras plašums ir tas, kas viņai vajadzīgs... Ir daudz fotoattēlu, kas atklāj mums dzejnieces vaibstus, bet nav nevienas fotogrāfijas, kur Aspazija būtu pie jūras. Tāpēc atkal un atkal manā iztēlē parādās šī aina - Aspazija iet pa jūras krastu.


Tieši Jūrmalā Aspazija iepazinusi jūru dažādos savas dzīves posmos. Koncertā iecerēts auditoriju iepazīstināt ar Aspazijas atmiņās, vēstulēs un dienasgrāmatās rakstīto, kas saistās ar brīžiem, pavadītiem pie jūras - Pumpuros, Dubultos, Jaundubultos un Majoros. Īpaši nozīmīgas ir Aspazijas atmiņas par pēdējām pastaigām gar jūru kopā ar Raini. Ilgas tikt pie jūras neatstāja dzejnieci arī emigrācijas gados Šveicē. Aspazija sapņoja par tikšanos ar māti pie jūras 1912. gada vasarā, viņai likās, ka atliek tikai aizbraukt abām kopā uz Jūrmalu, lai spētu garīgi un fiziski atjaunoties. Aspazijai patika jūras krastā vērot debesu krāsu rotaļas, šo vērojumu atspulgi atrodami dzejā, tie tika pierakstīti arī dienasgrāmatā.


Koncertā skanēs dziesmas ar Aspazijas vārdiem Ilonas Bageles sniegumā, kā arī ērģelnieka Tālivalža Dekšņa neatkārtojamā spēle.


Dzejolī "Liras zvaigznājs" Aspazija stāsta par kokli, kas nogrimst jūras dzelmē, bet tās dziesma sniedzas līdz pat debesīm. Par kokli Aspazijas dzīvē ir īpašs stāsts, tāpēc koncertā Aspazija saņems savdabīgu dzimšanas dienas dāvanu - uzstāsies koklētāju kvartets ( Teiksma Jansone, Gunda Liepiņa, Sanita Sprūdža un Ieva Buša). Sava vectēva kokles spēli dzejniece nekad tā arī nedzirdēja, bet kokles tēls iestīgoja viņas daiļradē. Fantāzijā "Via dolorosa"(1907) Aspazija liek māksliniekam doties pasaulē ar vārdiem: "Pie pašas krūts es slēpu savu kokli." Kokle top par mākslinieka jaunrades procesa simbolu, tās skaņās lūst dvēsele, stīgas satrūkst, un viņš zina, ka ceļš turpināms, tikai no jauna stīgojot savu kokli. Par kokles spēli Aspazija teikusi, ka tā "jūtas noskaidro no dienas smaguma un dara tās lielas un tāļas"(atmiņu tēlojums "Bārenīte").


Koncertā Aspazijas dzeju lasīs aktrise Aija Magone, bet literārie teksti atklās dzejnieces neremdināmo vēlēšanos būt pie jūras, kā arī dažādas atziņas, kas ir aktuālas joprojām (Aspazijas dzīves un daiļrades pētnieces I. Andžānes literāri vēsturiskie apcerējumi).


Aspazija iet pa jūras krastu, viņas skatiens kavējas debesīs, bet vairs nav nekādas nozīmes laikam - mūžība ir visapkārt, tā skan kā nebeidzama dziesma... Tā ir mūsu pilsēta, mūsu jūras krasts un mūsu Aspazija, bet mēs jau paši vien veidojam to, ko mēdzam saukt par mūžību. Koncerts ir nozīmīgs notikums Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem, jo tieši Jūrmalas kultūrvēsture var lepoties ar tik lielu personību klātbūtni. Koncertā varēs gūt ne tikai emocionālu piepildījumu, bet paplašināt savas zināšanas par latviešu lielāko dzejnieci Aspaziju un viņas saistību ar Jūrmalu.


Mēs mīlam savu pilsētu, mūsu bagātība ir to likumsakarību sakritība, ka Jūrmalu par sev tik nozīmīgu vietu savos dzīves un pasaules ceļos izvēlējušies Rainis un Aspazija. Tāpēc iecerēto koncertu īstenošana katru gadu ir tilts, kas vieno pagātni un tagadni, visvairāk domājot arī par nākotnes Jūrmalu.


Koncertu rīko biedrība "Aspazijas mantojums", atbalsta Jūrmalas pilsētas dome, Jūrmalas Kultūras centrs, Dubultu ev. lut. baznīca.

Ziņu sagatavoja:
Ināra Andžāne
Biedrības "Aspazijas mantojums" priekšsēdētāja

Tagi: Aspazija, Koncerti