2. martā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika e-prasmju nedēļas sadarbības partneru un kontaktpersonu koordinācijas informatīvais seminārs, lai savlaicīgi sagatavotos gaidāmās e-prasmju nedēļas pasākumiem. Tā visā Latvijā norisināsies no šā gada 26. līdz 30. martam.

Semināra dalībniekiem bija iespējams iepazīties ar jaunajiem valsts un pašvaldību iestāžu piedāvātajiem e-pakalpojumiem, kā arī jau šobrīd zināmajiem un plānotajiem e-prasmju nedēļas izglītojošajiem un informējošajiem pasākumiem par e-iespēju izmantošanu.


Tāpat pasākuma laikā e-prasmju nedēļas sadarbības partneri un iesaistīto iestāžu pārstāvji saņēma ieteikumus, kā veiksmīgāk popularizēt e-iespējas.

 

Atskatoties uz e-prasmju nedēļas panākumiem pagājušajā gadā, kopumā visos Latvijas novados norisinājās ap 700 dažādu pasākumu, kuros piedalījās vairāk nekā 41 tūkstotis dalībnieku un līdzdarbojās 200 partneru - ministrijas, nozaru uzņēmumi, pašvaldības, skolas, bibliotēkas u.c. institūcijas. Ikvienam interesantam bija iespēja sekot līdzi pasākumiem interneta tiešraidē.


Plašākai informācijai aicinām sazināties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem pa tālruni: 67770196, e-pastu: eprasmes@varam.gov.lv vai sekot līdzi tvitera kontam @eprasmes. Informācija par plānotajiem pasākumiem un to interneta tiešraižu laiki būs pieejami mājaslapā www.eprasmes.lv.


E-prasmju nedēļa notiek jau trešo gadu un tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju.


Par e-prasmju nedēļu


Eiropas e-prasmju nedēļa ir Eiropas mēroga visas sabiedrības informēšanas kampaņa, lai demonstrētu e-prasmju nozīmi darbā, karjeras attīstībā un izaugsmē digitālajā laikmetā. E-prasmju nedēļas mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanu un izmantošanu, kā arī informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē.


E-prasmju nedēļas partneri:


Nacionālie partneri: Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Uzņēmumu reģistrs, Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija, Lauku atbalsta dienests, Nacionālais veselības dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, v/a Kultūras un informācijas sistēmas, v/a Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Veselības inspekcija.


Nozaru partneri: SIA "Baltijas Datoru akadēmija", AS "Datorzinību centrs“, SIA "Digitālās ekonomikas attīstības centrs", Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte, Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs, Latvijas Interneta asociācija, SIA ”LatInSoft”, SIA ”Lursoft”, AS "RIX Technologies“, AS "Swedbank“, SIA "Tilde”, Transporta un sakaru institūts, www.uzdevumi.lv, www.labiedarbi.lv un www.solipasolim.lv.


Reģionālie partneri: pašvaldības, pašvaldību un citas organizācijas Latvijas novados. Ar visiem reģionālajiem partneriem iespējams iepazīties e-prasmju nedēļas digitālajā kartē.


Informatīvie partneri: www.esmaja.lv un www.piesledzieslatvija.lv.

Ziņu sagatavoja:
Linda Tilta
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Tālr.: 67026582
http://twitter.com/VARAM_Latvija

Tagi: E-prasmju nedēļa, Elektroniskie pakalpojumi, E-pakalpojumi, E-pasmes