Juris Alunāns (1832 – 1864) bija tas latviešu valodas kopējs, kas ieviesa vārdus "ideja" un "demokrātija", arī "pētnieks", "vienība" un "dzimtene".

Tāpēc Rakstniecības un mūzikas muzejs, Rīgas Latviešu biedrība, Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Valsts valodas centrs, Valsts valodas komisija sadarbības projektā īsteno ideju 13. maijā, Jura Alunāna dzimšanas dienā, svinēt Valsts valodas dienu. Šīs svētku dienas mērķis ir kopīgos pasākumos un konkursos iesaistīt visus, ko vieno mūsu valsts.

 

Katra gada 21. februārī, Starptautiskajā Dzimtās valodas dienā, tiks izsludināts konkurss vai citu aktivitāšu cikls, kas būs saistīts ar dažādiem valodas jautājumiem. Tā mērķis ir mudināt iepazīt latviešu valodu un tās ikdienas izmantojuma daudzpusību, kā arī rosināt fantazēt un interesēties par valodas rašanās vēsturi. Konkurss norisināsies līdz aprīļa beigām. Konkursa noslēguma pasākums notiks 13. maijā, kad kopā tiks aicināti konkursa dalībnieki un visi tie, kas vēlēsies svinēt valodu.

 

2012. gada 21. februārī izsludināts konkurss "Valodas svinēšana", kurā ar dažādiem radošiem līdzekļiem ikvienam ir iespēja paust savu izpratni par valodas procesiem un skanējumu cauri vēsturei līdz pat šodienai. Konkursa norisi koordinē Rakstniecības un mūzikas muzejs. 

 

1.– 5. klases skolēniem


Uzdevums: uzrakstīt teiku "Kā radās latviešu valoda". Ļaujoties brīvai fantāzijai, izdomāt teiku par to, kā varēja rasties latviešu valoda. Kurā laikā valoda radās, vai tas notika reālā vai mistiskā vietā? Varbūt ir kāda persona, kas valodu radīja, atrada vai izdomāja? Varbūt latviešu valodas radīšanā ir iesaistīts kāds no pasaku un teiku varoņiem – Lāčplēsis, Kurbads, ķēniņi, princeses vai pat pūķi? Vai šis notikums ir brīnumu apvīts vai pavisam reāls?
Apjoms: 1 A4 lapa.

 

6. – 12. klases skolēniem


Uzdevums: rakstveidā, audio/video vai vēl nenosauktā formātā radīt "Latviešu valodas dzīvesgājumu".
Gandrīz katrs ikdienā ir saskāries ar nepieciešamību veidot savu dzīvesgājumu jeb CV. Dzīvesgājuma formāts ļauj uzskatāmi parādīt ne tikai informāciju par sevi, savu darba pieredzi un izglītību, bet arī aprakstīt dažāda veida prasmes, kas ir iegūtas, gan mācoties un strādājot, gan brīvajā laikā, piemēram, organizatoriskas prasmes. Muzejs aicina personificēt latviešu valodu un, apgūstot latviešu valodas rašanās vēsturi, kā arī fantazējot, uzrakstīt tai dzīvesgājumu.


Dzīvesgājumā  jāapraksta latviešu valodas personas dati, izglītība, darba pieredze, prasmes (valodu, sociālās, organizatoriskās, tehniskās, datora lietošanas, mākslinieciskās un citas), papildus informācija (publikācijas, zinātniskie darbi, dalība konferencēs, dalība profesionālās organizācijās, dalība sabiedriskās organizācijās, brīvprātīgais darbs).

 

Studentiem un pieaugušajiem


Uzdevums: atsūtīt dzirdētus vai lasītus publisku personu izteikumus, kuros valoda tiek izmantota interesantā un neparastā veidā.

 

Vērtēšana: iesniegtie darbi netiks vērtēti pēc kritērijiem "pareizi" vai "nepareizi", vērtēts tiks radošums un oriģinalitāte. 


Darbi tiks publicēti Rakstniecības un mūzikas muzeja mājas lapā, kurā par tiem varēs balsot.

 

Visus darbus paralēli balsojumam muzeja mājas lapā vērtēs sadarbības partneru pārstāvju veidota žūrija.

 

Darbus var iesūtīt līdz 2012. gada 20. aprīlim. Balsošana muzeja mājas lapā turpināsies līdz 7. maijam.


Teikas, latviešu valodas CV un jaunvārdi  jāsūta uz adresi konkurss@rmm.lv, norādot informāciju:
• Vārds, uzvārds
• Vecums
• Nodarbošanās (skolēniem – skola un klase)
• Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs – netiks publiskoti)


Rakstniecības un mūzikas muzejs patur tiesības nepublicēt darbus, kas neatbilst konkursa tēmai.


No uzvarējušajiem darbiem tiek veidota apkopojoša izstāde, kas virtuālā formā pieejama līdz nākamā gada Valsts valodas dienai.

Ziņu sagatavoja:
Aija Lūse
Rakstniecības un mūzikas muzeja
Mārketinga nodaļas vadītāja
Tālr.: 67227782; 29107218
aija.luse@rmm.lv
www.rmm.lv

Tagi: Konkursi, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Starptautiskā dzimtās valodas diena, Valoda