Šī gada 21. februārī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā (Rīgā, Visvalža ielā 4a) notiks Latgales (agrākās Inflantijas) latviešiem veltītā Stefanijas Uļanovskas grāmatas prezentācijas pasākums.

Stefanijas Uļanovskas darba "Łotysze Inflant Polskich, a w szczególności z gminy Wielońskiej powiatu Rzeżyckiego" ("Pūļu Inflantejis latvīši, i seviški Rēzeknis apriņka Viļānu pogosta" faksimilizdevuma prezentācijas pasākums notiks UNESCO Starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākumu ietvaros.


Grāmata ir etnogrāfisku aprakstu un folkloras materiālu izlase par Latgales (agrākās Inflantijas) latviešiem, ko pirms 120 gadiem sāka publicēt Krakovas Zinātņu akadēmijas (Akademia Umiejętności w Krakowie) gadagrāmatā "Ziņu krājums novada antropoloģijā.." ("Zbiór wiadomości do antropologii krajowej..."). Viss vākums iespiests "Ziņu krājuma" XV, XVI un XVIII sējumā 1891., 1892., 1895. gadā, katra daļa tika izdota arī atsevišķā novilkumā.


Līdz šim šā 19. gadsimta beigu apcerējuma visas trīs daļas vienkopus nebija pieejamas nevienā Latvijas bibliotēkā. Pateicoties Latvijas Kultūrkapitāla fonda piešķirtajam finansējumam grāmatas izdošanai, tagad jauno izdevumu varēs lasīt un iepazīt ikviens interesents, jo tas tiek dāvināts visiem baltistikas centriem Eiropā, lielākajām Latvijas un Latgales bibliotēkām. Grāmata jau ir aizceļojusi uz Viļņu, Šauļiem, Varšavu, Poznaņu, Sanktpēterburgu, Daugavpili, Rēzekni.


S. Uļanovskas publicētie teksti pārsteidz ar latgaliešu valodas dabiskumu, dzīvīgumu, bagātību, krāsainību, ar to saistot filologu uzmanību. Grāmatas pirmā daļa ir etnogrāfisks apcerējums ar īsu kultūrvēsturisku ievadu, kurš pāriet bagātīgā Latgales vidienes ļaužu materiālās un nemateriālās kultūras raksturojumā, iepazīstinot ar Latgales zemnieku sētu un viņiem pašiem - valodu, ieradumiem, raksturu, mājas un saimniekošanas kārtību, svētku svinēšanu (svētīšanu), ticējumiem un laika vērojumiem; stāstīto atdzīvina folkloras citējumi, konkrētu vietu, notikumu, ļaužu pieminēšana. Otrajā daļā publicētas 194 latgaliešu tautasdziesmas un daudzas sižetā vienotas dažāda garuma kāzu (44), bāreņu (12), ganu (10), karavīru, joku, dzērāju, miega, Dieva u.tml. dziesmas (dažas ir ar notīm; nodaļas beigās arī atsevišķi publicēti vairāku balsu un kadriļas melodiju paraugi); turpat nodrukātas 474 parunas, sakāmvārdi vai citādi saistīti izteicieni un 215 mīklas, no kā šķirti atjautības uzdevumi. Trešajā daļā lasāmas dažas teikas, 53 visai neparasta sižeta pasakas un 22 joku stāstiņi par kādu smieklīgu vai pamācīgu atgadījumu.


Lietotāja ērtībai jaunajam izdevumam sagatavots vienots satura rādītājs, nedaudz piekopjot virsrakstu struktūru un pieliekot trūkstošos tulkojumus no poļu valodas (vietām - paskaidrojumus, precizējumus).


Grāmatu "Pūļu Inflantejis latvīši" klajā laidis LU Akadēmiskais apgāds. Ar šo publikāciju sākas jauna LU izdevumu sērija "Latgalistikys biblioteka". Tajā plānots izdot gan agrāku laiku, gan mūsdienās veiktus monogrāfiskus pētījumus un citus materiālus latgalistikā.


Visi interesenti 21. februārī plkst. 16.00 aicināti uz jaunā izdevuma prezentāciju, kas notiek UNESCO Starptautiskajā dzimtās valodas dienā latgaliešu valodai un kultūrai veltītā pēcpusdienā, ko organizē LU Bibliotēka un LU Humanitāro zinātņu fakultāte.


Papildu informācija:
LU Humanitāro zinātņu fakultāte

Prof. Lidija Leikuma

Tālr.: 67033850

E-pasts: lidija.leikuma@lu.lv

Ziņu sagatavoja:
Latvijas Universitātes Preses centrs

Tagi: Grāmatu prezentācijas, Jaunākie izdevumi, LU Akadēmiskais apgāds