66 iestādēs visā Latvijā - skolās un bērnudārzos, bibliotēkās, interešu centros un pulciņos, nevalstiskajās organizācijās, Latvijas Universitātē, kā arī latviešu bērnu un jauniešu centrā Īrijā pēc UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) aicinājuma atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu.

Starptautisko dzimtās valodas dienu atzīmē, rīkojot dažādus pasākumus, nodarbības, mācību stundas, konkursus, koncertus, izstādes, rotaļas un spēles, prezentācijas, izpētes aktivitātes, radošās darbnīcas, stāstīšanas pasākumus, diskusijas un sarunas, t.sk. ar citās zemēs dzīvojošiem draugiem un radiem, izmantojot modernās tehnoloģijas un saziņas iespējas internetā.


"Dzimtā valoda veido saikni, kas vieno pagātni, tagadni un nākotni, uztur piederību savas tautas un valsts tradīcijām un palīdz nezaudēt savas izcelsmes izjūtu. Šīs saiknes uzturēšana var būt dažāda - caur tautas dziesmām, dažādām spēlēm un rotaļām, teiku, pasaku un ticējumu stāstīšanu vai caur vienkāršas un regulāras sarunas uzturēšanu savā dzimtajā valodā, novērtējot un izceļot valodas plūdumu un bagātību," stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.


Starptautisko dzimtās valodas dienu pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas visā pasaulē atzīmē 21. februārī jau 12 gadus.


"Latvijā, tāpat kā daudzās citās valstīs, dzīvo un daudzus gadus līdzās pastāv dažādas etniskas grupas, un katrai no tām ir sava dzimtā valoda. Vienā valstī var pastāvēt tās teritorijā gadsimtiem ilgi lietotas valodas un to dialekti, kā arī dažādas mazākumtautību valodas. Latviešu dzimtā un Latvijas valsts oficiālā valoda ir latviešu valoda, kas spējusi pastāvēt gadsimtiem, veidojot daudzveidīgu latviešu nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu. Tāpēc valoda ir nozīmīgs pamats valsts un kultūras pastāvēšanai, jo tā ir spēcīgākais tradīciju uzturētājs, kas palīdz saglabāt un nodot vēstījumu nākamajām paaudzēm par to, kas mēs esam un kāda ir mūsu kultūra," norāda UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.


Īpašu gandarījumu UNESCO LNK pauž par Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātēm Limerikā, Īrijā, Bērnu un jauniešu centrā, kas rīkos nodarbības "Dzimtai valodai pa pēdām!", lai izceltu latviešu valodu kā neaizstājamu un vienojošu saikni ar mīļajiem cilvēkiem Latvijā. Vairāk informācijas.


Latvijā Dzimtās valodas dienai veltītas aktivitātes notiks Ādažu Brīvā Valdorfa skolā, Balvu pamatskolā, Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādē "Pīlādzītis", Majoru vidusskolā, Rēzeknes novada Dricānu vidusskolā, Daugavpils 11.pamatskolā, Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēkā, Burtnieku novada Rencēnu pamatskolā, Valmieras Jaunatnes centrā "Vinda", Bišumuižas filiālbibliotēkā, Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē, Pūres pagasta bibliotēkā, Mālpils Profesionālajā vidusskolā, Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā, Alūksnes pilsētas bibliotēkā, Amatas pamatskolā, Daugavpils pilsētas 9. un 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē, Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā un Rēzeknes pilsētas 2.bibliotēkā, Talsu novada Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē "Ķipars", Pilsrundāles bibliotēkā, Zaķumuižas pamatskolā, Pededzes bibliotēkā, Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādē "Minka", Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība "Javir" sadarbībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku, Neretas novada Mazzalves pamatskolā, Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā, Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Rotaļa", Talsu bērnu bibliotēkā, Krāslavas bērnu un jauniešu centrā, Kuldīgas novada Sermītes bibliotēkā, Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte", Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādē, Līvānu novada Jaunsilavas pamatskolā, Alūksnes novada Bejas pamatskolā, Šķibes pamatskolā, Pārventas bibliotēkā, Iecavas novada Bērnu bibliotēkā, Alojas pilsētas bibliotēkā, Jelgavas 4.pamatskolā, Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņs", Kārsavas novada Salnavas pamatskolā, Privātajā izglītības iestādē "Namiņš Mārupē", Ikšķiles vidusskolā, Limbažu novada ģimnāzijā, Liezēres pamatskolā, Šķēdes mazpulks Saldus novada Šķēdes pagastā, Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē "Liepziediņš", Rēzeknes Valsts ģimnāzijā, Rēzeknes 1., 4. un 5.vidusskolā, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā un Rēzeknes vakara vidusskolā, Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā, Olaines speciālās pirmskolas izglītības iestādē "Ābelīte", Gaujienas bibliotēkā, Salacgrīvas vidusskolā, Raunas novada Raunas bērnudārzā, Priekuļu novada Mārsnēnu pamatskolā un Rīgas Osvalda vidusskolā.


21. februārī Latvijas Universitātes Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkā notiks latgaliešu valodai un kultūrai veltīta pēcpusdiena.


Savukārt SIA "Tilde" Starptautiskajā dzimtās valodas dienā, nodrošinot latviešu valodai digitālajā vidē visplašākās lietojuma iespējas, piedāvās visiem letonika.lv apmeklētājiem bezmaksas pieeju ar lietotājvārdu: Valoda un paroli: 2012. 

Ziņu sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268

Tagi: Starptautiskā dzimtās valodas diena