Nemācu, kādai jābūt žurnālistu valodai, bet parādu, kāda tā ir!

LU Latviešu valodas institūts un Latviešu valodas aģentūra aicina Jūs piedalīties Dites Liepas grāmatas "Latvijas preses valoda" atvēršanas svētkos. Pasākums notiks 2012. gada 17. februārī pulksten 16.00 Eiropas mājā Rīgā, Aspazijas bulvārī 28.


Latviešu valodniecībā līdz šim nav bijis plašu pētījumu par pārmaiņām plašsaziņas līdzekļu valodā Latvijas valstij un latviešu tautas vēsturei īpaši nozīmīgajā Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošanas un nostiprināšanās periodā. Šajā darbā uz plaša faktu materiāla pamata raksturotas Latvijas preses valodas attīstības pamattendences pēdējo divdesmit piecu gadu laikā. Analizēti tādi izdevumi kā "Atmoda", "Padomju Jaunatne", "Cīņa", "Diena", "Neatkarīgā Rīta Avīze", "Lauku Avīze" u.c.


"Presē [..] rakstītais ir lielisks laikmeta un sabiedrības domu un noskaņu liecinieks. [..] Laikrakstu un žurnālu valodā viss redzams kā uz delnas: ko rakstītājs doma, jūt, par ko jūtas saērcināts, izmisis, dusmīgs vai laimīgs. [..] Grāmatā nav pamācošu norāžu, kādai jābūt žurnālistu valodai. Tā apliecina, kāda šī valoda ir. [..] ikvienam, kas lasa presi, gribas lasīt interesantu, saistošu un savai izpratnei un līmenim atbilstošu lasāmvielu, un bagātīgās plašsaziņas līdzekļu konkurences dēļ lasītājs tādu Latvijā arī atrod."

Ziņu sagatavoja:
Liene Valdmane
Latviešu valodas aģentūra
Tālr.: 22144144

Tagi: Valodniecība, Žurnālistika, Jaunākie izdevumi, Plašsaziņas līdzekļi