Aizvadītās nedēļas nogalē tika paziņoti LTV1 raidījuma "100 grami kultūras" gada balvas "1 kilograms kultūras" laureāti. Balvu literatūrā un grāmatniecībā saņēma Latvijas Universitātes pētnieku veidotā grāmata "(Divas) puses. Latviešu kara stāsti".

Grāmatā ietvertas sešas Otrajā pasaules karā pretējās frontes pusēs karojošu latviešu dienasgrāmatas, kā arī vairāki raksti par sociālo atmiņu, vēsturi un tās lomu mūsdienās.


Balvu "1 kilograms kultūras" raidījums "100 grami kultūras" izveidoja 2011. gadā. Tā redakcija katru ceturksni nominēja nozīmīgus Latvijas kultūras notikumus vairākās kategorijās, un raidījuma skatītāji par tiem balsoja internetā, tā nosakot uzvarētāju. 2012. gada sākumā skatītāju balsojums noteica gada laureātus. Uz šo godu pretendēja visu aizvadītā gada ceturkšņa uzvarētāji. Par grāmatu "(Divas) puses. Latviešu kara stāsti" tika nodotas 1448 balsis.


Viena no grāmatas redaktorēm LU profesore Vita Zelče vispirmām kārtām vēlas pateikties visiem atbalstītājiem: "Mēs esam ļoti pateicīgi, ka jūs novērtējāt mūsu darbu un balsojāt par grāmatu. Liels paldies LU portālam par ievietoto informāciju, paldies kolēģiem visā Universitātē un īpaši Sociālo zinātņu fakultātē! Jūsu balsojums ir vērtīgākā balva."


Grāmatas veidotāja doktorante Laura Ardava atzīst: "Turot rokās skaisto un kilogramu smago balvu, sajūta bija tikpat saviļņojoša kā pirmo reizi pieskaroties šai grāmatai un apjaušot, ka sirdsdarbs ir ieguvis taustāmu formātu un nonāks pie lasītājiem. Manuprāt, tieši "sirds" ir galvenais atslēgas vārds, kas visos posmos raksturo darbu pie grāmatas tapšanas un skaidro tās lielos panākumus un lasītāju atzinību." Viņai piekrīt arī doktorants Didzis Bērziņš. "Prieks par balvu ir liels. Īpaši tādēļ, ka akadēmiskā literatūra reti gūst piekrišanu plašās auditorijās. Šoreiz tā ir noticis, un jau projekta realizācijas laikā mums pašiem bija sajūta vai vismaz cerība, ka grāmata varētu būt aktuāla un cilvēkiem patikt, jo paši, pārrakstot dienasgrāmatas, to autoru likteņiem un stāstījumam sekojām ar aizrautību un skaidri novērtējām arī projekta nozīmīgumu mūsdienu politiskajā kontekstā. Cerams, ka grāmatas panākumi "100 gramu kultūras" nominācijā un grāmatu veikalu topos raisīs arī sabiedrības pārdomas par vēsturi un pilnvērtīgākā izpratnē balstītu attieksmi pret cilvēkiem, kas bijuši tās daļa," stāsta D. Bērziņš.


Savukārt doktorante Gita Siliņa pēc balvas saņemšanas ar gandarījumu atzīst: "Skaisti uzzināt, ka šī īpašā grāmata saņēmusi balvu, jo tas ir apliecinājums, ka paveikts rūpīgs, noderīgs un atzīstams darbs. Vēl svarīgāk, ka novērtējums nācis no auditorijas puses - lasītāju uzslava."


Grāmatas redaktors, Latvijas Okupācijas muzeja pētnieks Uldis Neiburgs rezumē: "Manuprāt, grāmata "(Divas) puses. Latviešu kara stāsti" ir savdabīgs aktuālas vēstures tēmas, specifisku un uzrunājošu vēstures avotu (karavīru dienasgrāmatas un fotogrāfijas), vēstures un sociālo zinātņu pārstāvju pētniecības darba un veiksmīgas sadarbības un izpratnes par saikni starp Otro pasaules karu un mūsdienām sintēzes rezultāts. Balva "1 kg kultūras" ir apliecinājums grāmatas veidotāju profesionāli un vienlaikus cilvēciski, emocionāli kvalitatīvi padarītam darbam, ko ir novērtējuši arī šīs grāmatas lasītāji."


Apgāda "Mansards" galvenais redaktors Jānis Oga atzīst, ka "grāmatas veidotāji izrādīja augstu profesionalitāti, spējot eleganti savienot akadēmiskumu un intuīciju par to, kas interesē mūsdienu lasītāju, un ieinteresēti un profesionāli līdzdarbojoties grāmatas izdošanā un reklamēšanā".


Grāmata "(Divas) puses. Latviešu kara stāsti" tapusi valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" projekta "Latvijas sociālā atmiņa" ietvaros. Tā iznākusi Ulda Neiburga un Vitas Zelčes redakcijā. Dienasgrāmatu tekstus publicēšanai sagatavojuši Laura Ardava, Didzis Bērziņš un Gita Siliņa. Grāmatā iekļauti arī Vitas Zelčes, Ulda Neiburga, Lauras Ardavas, Didža Bērziņa, Gitas Siliņas un Klintas Ločemeles raksti. "(Divas) puses. Latviešu kara stāsti" ar Fridriha Eberta fonda atbalstu klajā laidis apgāds "Mansards", ievadot jaunu vēsturei un sociālajai atmiņai veltītu sēriju "Nospiedumi".

Ziņu sagatavoja:
Aija Rozenšteine
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes doktorante