Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende un Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) vadība vienojas par KM un VKKF sadarbību vidēja termiņa stratēģijas izstrādē. Stratēģiju plānots iesniegt apstiprināšanai VKKF padomē pirmā pusgada laikā un tās izstrādes gaitā uzklausīt kultūras nozaru priekšlikumus.

"VKKF ir un būs valsts instruments kultūras radošā procesa atbalstam, un nepastāv ne mazākās šaubas, ka finansējums minētā kultūrpolitikas mērķa sasniegšanai varētu būt daudzkārt lielāks.
Lai arī stratēģijas esamība finansējuma jautājumu neatrisinās nekavējoties, tā palīdzēs finansējumu pamatot valsts budžeta veidošanas procesā, stiprināt KM un VKKF dialogu attiecībā prioritātēm mērķprogrammu veidošanā un precīzāk, sabiedrībai saprotamā veidā formulēt sasniedzamo rezultātu." Edgars Vērpe norāda, ka pēdējo gadu dramatiskā VKKF budžeta samazināšana radījusi virkni neskaidru jautājumu un stratēģija būs labs solis, kā tuvoties atbildēm.

 
Kultūrkapitāla fonds ir viens no valsts kultūrpolitikas instrumentiem, kas darbojas saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Tas ir izveidots 1998. gadā ar mērķi atbalstīt radošo procesu visās mākslas nozarēs, kā arī iniciatīvas kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras jomā, konkursa kārtībā sniedzot atbalstu pieteiktajiem projektiem.


Gadā tiek izsludināti 3 konkursi, kuros līdzekļus atbilstoši nozares prioritātēm izvērtē un sadala nozaru ekspertu komisijas. VKKF darbojas atsevišķas komisijas literatūrai, mūzikas un dejas mākslai, teātra mākslai, filmu mākslai, vizuālajai mākslai, arhitektūrai un dizainam, tradicionālajai kultūrai un kultūras mantojumam.


Līdztekus projektu konkursiem, kuros radošā iniciatīva nāk no iesniedzēja, VKKF izsludina arī mērķprogrammas, kuru mērķi nosaka kultūrpolitiskas prioritātes. Piemēram, atbalsts profesionālās kultūras pieejamībai reģionos, profesionālām nevalstiskām kultūras organizācijām u.tml.


Daļa VKKF līdzekļu tiek piešķirti arī radošajiem braucieniem un mūža stipendijām izciliem Latvijas kultūras darbiniekiem. VKKF ir nozīmīgs ar to, ka spēj elastīgi atsaukties uz jaunām iniciatīvām, turklāt līdzekļus dala nozares eksperti, kuri ik pēc diviem gadiem tiek nomainīti.

Ziņu sagatavoja:
Iluta Bērziņa
Ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 67330202; 27878222

Tagi: kultūra, Valsts Kultūrkapitāla fonds