Ar biobibliogrāfijas "Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, profesors Dr. habil. math. Felikss Sadirbajevs" atvēršanas svētkiem Daugavpils Universitātes Bibliotēka aizsāk jaunas biobibliogrāfisko rādītāju sērijas "Zinātnieku biobibliogrāfija" izdošanu.

Biobibliogrāfija ir bibliogrāfijas veids, kur informācija par personas publikācijām papildināta ar biogrāfiskām ziņām par autoru un publicējumiem par viņu. Jaunajā biobibliogrāfisko rādītāju sērijā "Zinātnieku biobibliogrāfija" tiek stāstīts par Daugavpils Universitātes ievērojamākajiem zinātniekiem. Pirmā šīs sērijas biobibliogrāfija, kuras atvēršanas svētki notiks 2012. gada 8. februārī plkst. 13:10 Daugavpils Universitātes Muzejā (Saules ielā 1/3), ir veltīta Daugavpils Universitātes matemātikas profesora Feliksa Sadirbajeva zinātniskajai darbībai. Tā tiek izdota, atzīmējot profesora F. Sadirbajeva 60 gadu jubileju un viņa ieguldījumu matemātikas zinātnē. Šī gada laikā rādītāju sērijā ir paredzēts publicēt izdevumus arī par Daugavpils Universitātes akadēmiķi, Dr. biol. Arvīdu Barševski un profesoru, Dr.habil.philol. Fjodoru Fjodorovu.


DU Bibliotēka aicina visus interesentus piedalīties biobibliogrāfijas "Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, profesors Dr. habil. math. Felikss Sadirbajevs" atvēršanas svētkos.


Papildu informācija:

Lilita Skulme

DU bibliotēkas Bibliogrāfijas un informācijas sektors

Tālr.: 65440821

e-pasts: lilita.skulme@du.lv

Ziņu sagatavoja:
Vita Viļevko
Daugavpils universitātes sabiedrisko attiecību menedžere
Tālr.: 29191170

Tagi: Biobibliogrāfijas, Jaunākie izdevumi, Felikss Sadirbajevs