Latviešu valodas aģentūra jau četrus gadus regulāri izdod starptautiski plaši atzītu ārzemju valodnieku darbu tulkojumus latviski. 2011. gadā šajā sērijā izdota sociolingvista Bernarda Spolska (1932) grāmata "Valodas pārvaldība" (Spolsky, B. Language management. New York : Cambridge University, 2009).

B. Spolska jaunā grāmata "Valodas pārvaldība" ir veltīta valodas politikai dažādās dzīves jomās - ģimenē, izglītības iestādēs, reliģiskajās organizācijās, armijā un policijā, valsts varas un pārvaldes institūcijās, uzņēmējdarbībā. Šī grāmata dod iespēju norises Latvijas valodas politikā izvērtēt plašākā starptautiskā kontekstā. Grāmatas tulkotāja - Dr.habil.philol. Ina Druviete. Grāmatas zinātniskais redaktors - Dr.habil.med. Māris Baltiņš.


Pasākums notiks 2012. gada 7. februārī pulksten 12.30 viesnīcas "Gutenbergs" konferenču zālē "Johans" Rīgā, Doma laukumā 1.


Latviešu valodas aģentūra izveidota 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Valsts valodas aģentūru un Latviešu valodas apguves valsts aģentūru, un tās mērķis ir nostiprināt latviešu valodas - Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas - statusu un sekmēt ilgtspējīgu attīstību.

Ziņu sagatavoja:
Velga Līcīte
Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja
Tālr.: 67201684
www.valoda.lv

Tagi: Latviešu valoda, Grāmatu atvēršanas svētki, Bernards Spolskis