2012. gada 7. februārī plkst. 9.00 Latvijas Universitātes Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 203. telpā) notiks LU Bibliotēkas organizētās Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas 2. sēde.

 
Vadītāja:  I. Gudakovska

 

Referāts:

 • I. Gudakovska. Informācijpratības attīstība – universitātes bibliotēkas darbības nozīmīgs virziens

Grupu diskusijas:

 • Informācijpratības attīstība: lietotāju apmācība LU Bibliotēkā

 

Referāts:

 • M. Saviča. LU Bibliotēkas speciālo kolekciju un dāvinājumu raksturojums

Plakātu sesija:

 • I. Kraukle. LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes bibliotēkas vēsturiskais krājums
 • I. Mantiniece. LU rektora, profesora Ernesta Felsberga un Mākslas kabineta kolekcija
 • D. Tretjakova. Kerkoviusu dzimtas kolekcijas dāvinājums
 • I. Vēliņa-Švilpe. Latviešu valodnieces un latviešu valodas dialektu pētnieces Elfrīdas Šmites privātkolekcija
 • J. Tomsone, A. Uzula, A. Volkova. LU Goda doktors Helmuts Vinters un viņa dāvinājums
 • A. Avdeikina, G. Kosīte. Profesora Eižena Leimaņa kolekcija
 • I. Gudakovska, A. Putniņa. LU Bibliotēkas darbība studentu informācijpratības veicināšanā
 • M. Melderis, S. Ranka, U. Šķēle. Open Access – brīva pieeja zinātniskajai informācijai
 • S. Maleja, I. Paidere. LU Bibliotēkas mobilā aplikācija
 • A. Ločmele, M. Melderis. 2011. gada notikumi  LU Bibliotēkā

Papildinformācija