2012. gada 6. februārī plkst. 9.00 Latvijas Universitātes centrālajā ēkā (Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 1. aud.) notiks LU Bibliotēkas organizētās Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas 1. sēde.

 
Vadītāja:  I. Gudakovska

 

Referāti:

 • K. Feldmane, E. Mališeva. LU zinātnisko konferenču Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas darbības retrospekcija
 • I. Mantiniece. Bibliotekāra jeb informācijas speciālista gatavība pārmaiņām
 • I. Vēliņa-Švilpe. Bibliotekārā pedagoģija augstskolas bibliotēkas darbā
 • V. Liepkalne. Nozaru bibliotekāru loma augstskolu  bibliotēkās
 • G. Ulmane. Grāmatniecības tīmekļa vietnes : lietojamības vērtējums
 • D.Tretjakova. LU publikācijas citējamības datubāzēs (2007-2011)
 • J. Klebā. Latvijas Universitātes Bibliotēkas sagatavotie bibliogrāfiskie rādītāji laikmeta kontekstā (1959-2008)


Ziņojumi:

 • T. Černišova, D. Gavare. LU Bibliotēkas Centrālās bibliotēkas  krājuma dinamika un tā pieejamības nodrošinājums laika periodā no 2009.-2011. gadam
 • O. Gercāne, I. Tiško. LU Bibliotēkas SSBA un dokumentu piegādes pakalpojuma izvērtēšana atbilstoši SSBA kvalitātes kritērijiem
 • I. Alekšūne. Bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu kvalitāte: LU Bibliotēkas Bioloģijas zinātņu bibliotēkas apkalpošanas kvalitātes novērtējums  
 • V. Vaitkune. Grāmatu izsniegšanas - nodošanas pašapkalpošanās iekārtu izmantošana LU Bibliotēkā
 • G. Dogžina. Latvijas Universitātes Bibliotēkas pienesums izglītības veicināšanā pasaulē: dalība starptautiskajā Solidārajā mācību olimpiādē
 • V. Ločmele. Vladislava Lōča izdevējdarbība trimdā (1945-1980) 

 

Papildinformācija