Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), atsaucoties "Draudzīgajam aicinājumam," Rīgas vidusskolām šodien, 27. janvārī dāvina grāmatu "Dzīve ir sacensība, Jāņa Āboltiņa mantojums".

LTRK izdotā grāmata ir veltījums izcilākā jaunāko laiku Latvijas liberāļa Jāņa Āboltiņa mūža veikumam, lomai sociāli politiskajā, saimnieciskajā un sabiedriskajā kultūras dzīvē, ideju vēsturei pusgadsimta garumā. Grāmatas virsuzdevums - dot impulsus, lai J. Āboltiņa principiālās nostādnes turpinātu strādāt, rosinot mūsdienu sabiedrību, t.sk. pedagogus un jauniešus, tās aktuālo problēmu risināšanā.


"Grāmata ir ne tikai par izcilu personību, savulaik LR ekonomisko reformu ministru un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentu, bet vēl būtiskāk - tā ir par viņa atstāto mantojumu liberālajai idejai Latvijā," vērš uzmanību LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš. "Grāmata mudina lasītāju aizdomāties, ka politikas veidošana nav tikai tas, ko dara vai nedara politiķi, bet arī tas, ko darām vai nedarām mēs ikviens pats - ar savu individuālo atbildību; arī atbildību par brīvību un godīgu konkurenci - liberālajiem principiem."


LTRK grāmatu dāvinās ne tikai vidusskolām, bet arī visām augstskolām, kuru mācību programmās ietverts ekonomikas novirziens. "Dzīve ir sacensība, Jāņa Āboltiņa mantojums" ir ekskluzīva dāvana, ko saviem sadarbības partneriem dāvā LTRK; izdevums nelielā metienā būs nopērkams arī vadošajās grāmatnīcās.


LTRK ir nevalstiska, politiski neitrāla, brīvprātīga visu Latvijas teritoriju aptveroša dažādu nozaru Latvijas uzņēmumu apvienība, kura, balstoties uz tirdzniecības un rūpniecības kameru darbības pasaules praksi, veido uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, apzinot un aizstāvot Latvijas uzņēmumu saimnieciskās intereses un sniedzot uzņēmējdarbību veicinošus pakalpojumus. LTRK pārstāv 999 uzņēmumu, kas darbojas visās tautsaimniecības nozarēs. LTRK ir arī viena no vecākajām Latvijas sabiedriskajām organizācijām - tā ir uzņēmēju balss kopš 1934. gada!

Ziņu sagatavoja:
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
Sabiedrisko attiecību dienests
Tālr.: 67830825; 26469946
www.chamber.lv

Tagi: Draudzīgais aicinājums, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera