2012. gada 5. janvārī apritējis 190 gadu, kopš 1922. gadā Mītavā (tagad Jelgavā) tika izdots pirmais latviešu politiskais laikraksts "Latviešu Avīzes".

Līdz pat 1853. gadam laikraksts "Latviešu Avīzes"  tika iespiests Jelgavā J.Stefenhāgena un dēla spiestuvē. Tā pirmais redaktors bija Lestenes mācītājs Kārlis Frīdrihs Vatsons. Viņš nesa lielus upurus, daudz strādādams un skubinādams, daudz laika pavadījis ceļā uz no Lestenes un Jelgavu. Taču, apzinoties sava darba nozīmīgumu, viņš kļuvis par latviešu avīžniecības nodibinātāju.


"Latviešu Avīzes" ir ne tikai pirmais, bet arī visilgāk izdotais laikraksts Latvijas žurnālistikas vēsturē. Tā izdošana turpinās 93 gadus - līdz 1915. gadam. Sākotnēji laikraksts iznāca reizi nedēļā, no 1901. gada – 2 reizes, no 1911. – 3 reizes, bet no 1913. – katru dienu.

Ziņu sagatavoja:
Ligita Lapiņa
Jelgavas Zinātniskā bibliotēka
Tālr.: 29987804

Tagi: Periodiskie izdevumi, Latviešu Avīzes